Evropska agencija za zdravila (Ema) je za zdaj za uporabo na evropskem trgu odobrila tri cepiva, ki so jih proizvedli Pfizer in BioNTech, Moderna ter AstraZeneca. EU je sklenila pogodbe o nabavi cepiva še s tremi podjetji, a za odobritev uporabe na evropskem trgu lahko zaprosijo tudi drugi proizvajalci.

V Evropski komisiji so pred časom dejali, da od članic EU sicer pričakujejo, da bodo sodelovale pri skupni evropski strategiji nabave cepiv, a da lahko članica, če želi, sklepa pogodbe tudi z drugimi proizvajalci izven te skupne strategije, ki za zdaj vključuje pogodbe s šestimi proizvajalci.

To je že storila Madžarska s sklenitvijo dogovora o nakupu Sputnika V, ki ga v EU še niso odobrili. To sproža nova vprašanja o enotnosti EU v procesu nabave cepiv, potem ko so veliko prahu dvignile informacije o dvostranskih dogovorih članic s farmacevtskimi podjetji, vzporedno z evropskim procesom.

Nacionalni regulatorji sicer lahko izdajo začasna dovoljenja za uporabo cepiv, vendar v nujnih primerih oziroma pod določenimi strogimi pogoji. Pri tem članica tudi prevzame vso odgovornost za uporabo cepiva in je dolžna zagotoviti, da se cepivo uporablja samo na njenem ozemlju.