Ob koncu januarja je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje registriranih 91.499 brezposelnih, kar je 4,8 odstotka več kot decembra in 14,6 odstotka več kot januarja lani. Na zavodu rast pripisujejo upadu zaposlovanja in sezonskemu povečanju števila prijav brezposelnih. Na novo se je prijavilo 10.510 brezposelnih, kar je 35,9 odstotka več kot decembra, so danes sporočili iz zavoda.

V primerjavi z lanskim januarjem je število na novo prijavljenih brezposelnih upadlo za 6,9 odstotka. Med novoprijavljenimi je bilo 6651 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 487 iskalcev prve zaposlitve, 120 brezposelnih zaradi stečajev in 1979 presežnih delavcev.

Glede na december se je število prijavljenih, ki so delo izgubili zaradi izteka zaposlitve za določen časa zvišalo za 57 odstotkov, medtem ko je bilo prijav zaradi stečajev višje za 69 odstotkov. Število iskalcev prve zaposlitve se je znižalo za šest odstotkov, število brezposelnih brezposelnih presežnih delavcev pa za 0,3 odstotka. V primerjavi z januarjem lani je bilo za 5,7 odstotka več novoprijavljenih presežnih delavcev in za 57,9 odstotka več brezposelnih zaradi stečajev. Število brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas se je znižalo za 7,1 odstotka, število iskalcev prve zaposlitve pa za 29,9 odstotka. Dolgotrajno brezposelnih, ki so na zavodu dlje kot eno leto - teh je na zavodu kar 45 odstotkov, je bilo več za 9,1 odstotka.

Brezposelnost se je v zadnjih 12 mesecih najbolj povečala med delavci starimi od 30 do 39 let, in sicer za 22,3 odstotka. Le za malenkost manj se je zvišala tudi v večini ostalih starostnih skupin, pri čemer izstopajo starejši od 50 let (teh je sicer na zavodu skoraj 36 odstotkov), kjer se je število brezposelnih povečalo »le« za 4,5 odstotka.

Če pogledamo izobrazbeno strukturo, se je brezposelnost najbolj povečala med delavci s srednjo izobrazbo, in sicer za dobrih 20 odstotkov. Med terciarno izobraženimi je bil porast brezposelnosti 15,4-odstoten, med tistimi z osnovnošolsko oziroma poklicno izobrazbo pa približno 12-odstoten.

Porast števila zaposlitev

Iz evidence brezposelnih se je januarja odjavilo 6294 oseb, od katerih se jih je zaposlilo oziroma samozaposlilo 4611, kar je 58,3 odstotka več kot decembra in 1,9 odstotka manj kot januarja lani.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, prodajalcev, natakarjev, komercialnih zastopnikov za prodajo, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, drugih delavcev za preprosta dela, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov v uradih, hotelih in drugih ustanovah ter voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil.

Delodajalci, med katerimi je bilo največ tistih s področja gradbeništva, predelovalnih dejavnosti, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so januarja zavodu sporočili 10.280 prostih delovnih mest, kar je 49,7 odstotka več kot decembra, a 17,1 odstotka manj kot januarja lani. Največ so povpraševali po delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, sestavljavcih električne in elektronske opreme, delavcih za preprosta dela pri visokih gradnjah ter voznikih težkih tovornjakov in vlačilcev.

mednaslov

Brezposelnost se je povečala v vseh regijah

Brezposelnost se je januarja v primerjavi z decembrom povečala v vseh statističnih regijah. Največjo rast je imela območna služba Murska Sobota (za 8,4 odstotka), nadpovprečno pa je brezposelnost porasla še v območnih službah Maribor (za 5,9 odstotka), Koper (za 5,8 odstotka), Celje (za 5,6 odstotka), Ptuj (za 5,5 odstotka) in Sevnica (za 5,1 odstotka). V Ljubljani je število brezposelnih poraslo za 3,4 odstotka, manjši porast, in sicer za 3,2 odstotka, je zabeležila le območna služba Novo mesto.

Območna služba Murska Sobota je edina, ki je imela januarja manj brezposelnih kot pred enim letom, njihovo število se je zmanjšalo za 3,1 odstotka manj. V vseh ostalih se je brezposelnost medletno povečala, najbolj v območni službi Koper (za 23,9 odstotka), Kranj (za 23,8 odstotka), Ptuj (za 22,8 odstotka) in Nova Gorica (za 21,7 odstotka).

Po zadnjih razpoložljivih podatkih Statističnega urada RS (Surs) je bilo v Sloveniji novembra lani 889.758 delovno aktivnih prebivalcev, kar je 0,1 odstotka manj kot oktobra in 1,3 odstotka manj kot novembra 2019.