V zadnjem trimesečju je na četrtletni ravni BDP v državah z evrom upadel za 0,7 odstotka, v EU pa za pol odstotka. Padci sledijo močnemu odboju v tretjem četrtletju, ko sta območje evra in EU beležila 12,4- oz. 11,5-odstotno rast. Ta je sledil drastičnemu upadu v drugem trimesečju, ko so v prvem valu epidemije po Evropi zaustavili javno življenje.

Medletno je bil padec BDP v zadnjem četrtletju v državah z evrom 5,1-odstoten, v uniji pa 4,8-odstoten, potem ko sta bili vrednosti v tretjem četrtletju za 4,3 oz. 4,2 odstotka manjši od tiste pred letom dni.

Padec v celotnem letu, ki ga je močno zaznamovala pandemija, je bil sicer manjši od pričakovanj Evropske komisije, ki je za območje evra nazadnje napovedala 7,8-odstotni padec.

Danes objavljena prva ocena je narejena na podlagi še nepopolnih podatkov in bo v prihodnje še popravljena. Tokratna ocena še ne vsebuje tudi Slovenije, saj bo prva ocena za lansko gibanje slovenskega BDP znana konec meseca.