Celotna pozornost javnosti (ne samo finančne) je bila v preteklem tednu usmerjena na »dvoboj« med velikimi igralci na kapitalskih trgih – v tem primeru hedge skladi – in malimi »forumaši« na drugi strani. V ospredju je bila za kapitalski trg popolnoma nepomembna delnica podjetja GameStop, kjer so veliki igralci stavili na padec vrednosti zaradi predhodne visoke rasti. Mali vlagatelji so se organizirali preko socialnih omrežij in z množičnimi nakupi sprožili rast cene delnice. S tem so velike igralce prisilili po eni strani v izgubo, po drugi strani pa v dodatne nakupe teh delnic – s čimer so pokrivali svoje kratke pozicije. Zaradi suma tržnih manipulacij in prevelikih izpostavljenosti so posamezni internetni borzni posredniki omejili trgovanje s temi delnicami, s čimer so vlagatelje »zaklenili« v poziciji in si nakopali nemalo slabe volje svojih strank kakor tudi odškodninskih tožb. Cena delnice podjetja GameStop bo verjetno po določenem času spet pristala tam, kjer je že bila na začetku letošnjega leta. Zanimive pa bodo pravne posledice tega dogodka. Vprašanje je, ali bo ta situacija povod za nadaljnjo regulacijo kapitalskih trgov. Ameriški nadzornik že preučuje situacijo, saj je bilo vrednostno trgovanje »na kratko« z omenjeno delnico takoj za delnicama podjetij Tesla in Apple. To pomeni, da je bilo izdanih bistveno več izvedenih finančnih instrumentov na to delnico, kot znaša celotna tržna kapitalizacija podjetja. Dejstvo je, da je karantena prinesla na trg milijone novih udeležencev, stroški trgovanja so tako rekoč zanemarljivi. Predvsem generacija, ki je močno aktivna na socialnih omrežjih, ustvarja nov »orkester« usklajenih igralcev, na katere bo v bodoče treba računati…