Zagotovo ni bilo maturanta na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik, ki se minuli teden ni razveselil vrnitve v šolo in opravljanja laboratorijskih vaj pri izbirnih predmetih na maturi. Kot je povedala Andreja Sabati Šuster, je prišla večina dijakov, v petek je manjkala le dijakinja, ki ostaja v karanteni. Vrnitve v šolo so se bolj kot zaradi samih vaj dijaki veselili zaradi srečanja z vrstniki in tudi z učitelji. »Vaje, ki so jih v laboratorijih opravili dijaki, so bile pri predmetih biologija, kemija in fizika. Je pa seveda protokol precej drugačen, kot bi bil sicer. Upoštevati moramo varnostna priporočila, obvezne so maske in razdalja, poleg tega pa sprotno in natančno razkuževanje aparatov, orodij ipd.«

Za zdaj opravili vse vaje

Čeprav se je teden zdel kratek, so maturanti bolj kot ne naredili vse vaje, ki so bile v načrtu. Vendar sogovornica izpostavi, da govorimo le o praktičnemu delu predmetov, vse drugo je še v procesu. »Pri praktičnem delu imamo tudi srečo, da smo septembra lahko izvedli naravoslovni tabor. To je večdnevni dogodek, tabor, ki ga organiziramo vsako šolsko leto, združuje kemijo, biologijo in fiziko,« je povedala in razložila, da so se dijaki podali do Kamniške Bistrice in tam izvedli terenske vaje. Vsako leto izberejo tudi posebno raziskovalno temo, obiščejo jih znanstveniki in predavatelji s fakultet – gre za dogodek, s katerimi dobijo praktična znanja, poleg tega pa se jim odpre še del sveta v raziskovalno delo na univerzitetni ravni.

Da gre za dijake, ki učenje jemljejo zelo resno, predvsem pa odgovorno, potrdi tudi sogovornica, ki pravi, da učenci veliko delajo na daljavo. »Vsi, tudi profesorji, se trudijo, da bi bilo manka čim manj, a kakor koli pogledamo, učenje na daljavo in učenje v šoli ni enakovredno. Manjka interakcija, preveč je zamud in tehničnih preprek, komunikacija je kljub dobri tehnični opremljenosti bolj zapletena in posledično zahteva več časa, ponudi pa manj odgovorov,« je povedala Andreja Sabati Šuster in poudarila, da se tudi pri njih kažejo razlike med dijaki. Predvsem družinske razmere in pogoji dela vplivajo na delo in motivacijo. »Seveda so pri tem tudi dobre plati, vsaj kar zadeva osvajanje digitalnih kompetenc ter prevzemanje odgovornosti do lastnega učenja in organiziranja dela.«