Ministrstvo za kulturo je nevladnim organizacijam in neodvisnim producentom, ki imajo prostore v stavbi na Metelkovi 6, 19. oktobra lani poslalo predlog za sporazumno prekinitev najemne pogodbe ter njihovo izselitev do 31. januarja letos. Kot razlog za to zahtevo so na Maistrovi navedli, da bodo zgradbo zaradi dotrajanosti obnovili in da jo ministrstvo »potrebuje zase«, v primeru, da uporabniki na selitev ne bi pristali, pa naj bi ministrstvo izpraznitev stavbe doseglo po sodni poti.

Uporabniki stavbe, med njimi je več uglednih umetniških društev ter organizacij s področij sociale in civilne družbe, kot so zavod Maska, Mesto žensk, Mirovni inštitut, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij, Plesni teater Ljubljana, En-Knap, Škuc, Vertigo in številni drugi, so bili nad predlogom šokirani, sploh zato, ker so ga prejeli na dan ponovne razglasitve epidemije ter uvedbe policijske ure. V skupni izjavi so takrat poudarili, da ravnanje ministrstva razumejo kot »napad na civilno družbo in neodvisno kulturo v želji, da se onemogoči delovanje kritične javnosti«, obenem pa napovedali, da zgradbe, ki je že več kot dve desetletji namenjena neinstitucionalni kulturi, ne bodo zapustili.

Brez prave komunikacije

Ministrstvo je odgovarjalo, da je stavba »nevarna za bivanje« ter potrebna sanacije, pristavili pa so tudi, da uporabniki »ne plačujejo najemnine, nekateri pa niti stroškov«, toda precejšen del javnosti (in tudi politike) je uporabnike podprl; nazadnje je državni zbor pozval ministrstvo, naj v dogovoru z uporabniki poišče primerno rešitev oziroma jim zagotovi ustrezne nadomestne prostore.

Toda do sporazuma za zdaj ni prišlo: ministrstvo je sicer vsakega uporabnika posebej povabilo na sestanek, kar pa so ti zavrnili. »Ministrstvu smo predlagali, da bi se dobili na skupnem sestanku, ko bodo to dopuščale razmere, ne pa da se med epidemijo hodimo pogovarjat posebej,« pravi Katerina Mirović iz zavoda Strip Core. »Strinjamo se, da je stavba potrebna prenove, toda rešitev si želimo iskati skozi skupni dialog,« dodaja Janez Janša, direktor zavoda Maska. Odgovora z ministrstva ni bilo.

Kakšni so njihovi načrti? »Nimamo kam iti, zato ostajamo tukaj,« je kratka Mirovićeva. »To je edina stavba v Sloveniji, ki jo je država namenila nevladnim organizacijam, in absurdno je, da ministrstvo po eni strani sofinancira naše programe, po drugi pa nam onemogoča pogoje za delo – pa čeprav je med tukaj delujočimi producenti vrsta takšnih, katerih delo na ministrstvu ocenjujejo kot vrhunsko.« Kulturni minister Vasko Simoniti je sicer že nekajkrat javno poudaril, da uporabniki stavbe zahtevajo »neupravičene privilegije« in da morebitne izselitve nikakor ne morejo pogojevati s tem, da jim ministrstvo poišče druge primerne prostore v Ljubljani. Ob tem se je vprašal tudi, zakaj bi morali biti ti prostori prav v Ljubljani, ne pa kje drugje, »recimo v Kočevju ali Mariboru«.

»Razlogov za izselitev ni«

Odgovor na slednje vprašanje je sicer precej jasen. »Večino svojih projektov izvajamo v Ljubljani, tu so tudi ustanove, s katerimi sodelujemo,« pojasni Katerina Mirović. »Res se mi ne zdi logično, da bi imel na primer Škuc razstavne prostore v Ljubljani, pisarno ter skladišče pa v nekem povsem drugem mestu.« Prav tako tudi ne gre za nikakršne privilegije, dodaja Janša, kajti brezplačno uporabo prostorov določa zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki ga je v predhodnem mandatu podpisal prav Simoniti. »Pravega razloga, da nas izselijo, v resnici ni. Tukaj nastaja relevantna, družbeno pomembna produkcija in vsako resno kulturno politiko bi zato zanimalo, kako tem organizacijam pomagati, ne pa da se jih meče na cesto sredi epidemije – in to brez dialoga ali strategije za naprej.«

Z ministrstva za kulturo nam včeraj niso odgovorili, ali bodo izselitev stavbe poskušali doseči po sodni poti ali pa se nagibajo h kaki drugi rešitvi, obljubili pa so, da nam bodo svoja stališča posredovali v kratkem. Minister Simoniti je nedavno ponovil, da na Metelkovi 6 načrtujejo ureditev Prirodoslovnega muzeja.