»Menimo, da so koristi postale manjše in da je potrebno prisluhniti strokovnjakom z različnih področij,« je povedala Kociprova. Dodala je, da bo seja "namenjena resnemu opozicijskemu pritisku na to, da se šole odprejo in da se vsi otroci vseh razredov vrnejo v šole in vrtce".

Luka Mesec (Levica) je v izjavi za medije povedal, da odpiranje in zapiranje šol »kaže na popolno odsotnost skrbi za ciljno populacijo, torej za otroke in starše« in pojasnil, da v Levici popolnoma razumejo nedeljske proteste pred šolami. Skrbi ga, ker je iz dneva v dan slabše in da je edini način, da se stvari v državi približno normalizirajo »to, da vlado čim prej zamenjamo«.

Pedagoški fakulteti univerz v Ljubljani in na Primorskem pa sta na ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec naslovili javni poziv, da vsem učencem nižjih razredov osnovne šole zagotovi izvajanje pouka v šolskih prostorih. Opozarjajo, da je treba pri odločitvah o zapiranju šol upoštevati tudi psihološko in pedagoško stroko.

»Otroci za zdrav razvoj v prvih šolskih letih potrebujejo varno psihosocialno okolje, ustrezne in kontinuirane učne spodbude, razlage in navodila, gibanje ter medvrstniške stike, ki jim jih domače okolje lahko nudi le delno,« so zapisali v javnem pozivu. V njem med drugim predlagajo, da naj se vsem delavcem v vzgojno-izobraževalnih ustanovah prednostno omogoči cepljenje.