Domala vsak športni objekt je v javnem interesu. Vsako sodobno smučišče je v javnem interesu. Če šport ne bi bil v javnem interesu, bi ga lahko črtali s šolskih predmetnikov. Le nerazgledani lahko trdijo, da učenje smučanja in plavanja nista v javnem interesu. Smučišča, otroška igrišča, plezališča, plavališča, kotalkališča, drsališča, ulične telovadnice, športni parki … so v javnem interesu, ker so namenjeni delu javnosti. Zato jih dandanašnji štejemo za sodobni »infrastrukturni standard« domala slehernega urbanega okolja. Smučišče je zimsko otroško igrišče… le nazadnjaki mu oporekajo javni interes.

Smučišče na Zatrniku so uporabljali gorjanski šolarji, šole v naravi, ki so del šolskega pouka imele v »državnem« domu v Gorjah, smučišče na Zatrniku je bilo pogosto namenjeno šolskim športnim dnevom, turisti z Bleda so radi zahajali na Zatrnik… Javni interes za to smučišče je bil očiten. Spominjam se še delovanja zatrniškega smučišča, ko je množica parkiranih vozil ob cesti na najboljši način pritrjevala, da je to smučišče v javnem interesu.

Zdi se, da imajo gorjanski občinski svetniki težave z opredelitvijo pojma »javni interes« in ga zato zamenjujejo bodisi z občinskim bodisi zasebnim interesom. Javnost ni država in ne občinska skupščina. Javnost je skupina ljudi, del občestva, ki ga neka dejavnost zanima. Pojem javnost pomeni približno to, kar pomenijo pojmi ljudstvo, državljani, občani (demos). Kaj je v javnem interesu, v prvi vrsti določa del javnosti, ne oblast. »Oblast« (občinski svetniki) pa je v službi javnosti in naj bi poskrbela, da del občestva lahko zadovoljuje svoje interese na tem ali onem področju. Seveda je uspešno delovanje zasebnega smučišča v interesu zasebnika, ki je vložil svoja lastna sredstva v oživitev propadajočega smučišča (hvala bogu, da se je našel tak), a v bistvu je objekt vendarle namenjen širši javnosti. Ne verjamem, da oživitev smučišča ni tudi v občinskem interesu, saj zasebnik vendarle z davkom tudi bogati občinski proračun.

Kakor koli že, naj bo smučišče v zasebnem ali občinskem interesu, je v prvi vrsti predvsem v javnem interesu. Za zadovoljevanje javnega interesa pa je v prvi vrsti pristojna občina. Res pa je, da je najudobneje nekaj razglasiti za nepotrebno, nekoristno, ki ni v javnem interesu – in »nič storiti« ali celo nagajati podjetniku.

Silvo Kristan, Podkoren