Hiša ima namreč poseben pomen za območje občine Radovljica zaradi zgodovinskih, etnoloških, arhitekturnih ter drugih izjemnih lastnosti. »Stavba s konca 18. stoletja je primer ene bolj mogočnih fužinarskih hiš, katerih zunanjost zaznamujejo kamnoseški detajli iz zelenega kamna in kovani dodatki, notranjost pa členitev na stanovanjski del hišnega posestnika in prostore njegovih najemnikov, delavcev,« so zapisali na občini. Celotno naselje Krope je že razglašeno za kulturni spomenik, so opozorili. Je pa ministrstvo za kulturo objavilo javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, na katerem je do sofinanciranja upravičena obnova stavb, ki so razglašene za kulturni spomenik, so opozorili. Občina Radovljica bo zdaj lahko na razpis prijavila obnovo strehe Klinarjeve hiše. Letos bo izdelana projektna dokumentacija za celovito sanacijo stavbe, vključno z umestitvijo dvigala in rekonstrukcijo servisnega objekta, obnova strehe in ostrešja pa je načrtovana za prihodnje leto, za kar je v proračunu zagotovljenih 200.000 evrov. Nadaljevanje del je predvideno v naslednjih letih, pri čemer skupna ocenjena vrednost celovite sanacije znaša 835.000 evrov, dodajajo na občini.