Predlog kritja testiranja iz državnih sredstev vključuje kategorizirane in poklicne športnike, ki se udeležujejo uradnih tekmovanj mednarodnih športnih zvez, in sicer za celoten čas od razglasitve pandemije do konca leta 2021.

Pri OKS dodajajo, da se v to vključi tudi športne delavce – prostovoljce, ki sodelujejo pri organizaciji velikih mednarodnih športnih prireditev v Sloveniji. Stalno testiranje, tako OKS, namreč predstavlja zelo velik strošek za športne organizacije, ki tega niso mogle vnaprej načrtovati.

Glede davčnih olajšav za vlaganje v sponzorstvo in oprostitve davka od obdavčitve sponzorskih sredstev pri OKS pojasnjujejo, da so sponzorji oziroma gospodarstvo pomemben sofinancer slovenskega športa, da pa lahko v negotovih razmerah predvidevajo nižanje stroškov v marsikaterem podjetju, ki sponzorira slovenski šport.

Ker to po mnenju OKS lahko predstavlja resno težavo za velik del slovenskih športnih organizacij, predlagajo, da zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini dvakratnika zneska, ki predstavlja vlaganje v sponzorstva v obdobju dveh let od konca epidemije, vendar največ v višini davčne osnove.

»Za prejemnike sponzorstva pa predlagamo popolno oprostitev od obdavčitve sponzorskih dohodkov za zavezanca, ki je ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti in deluje v javnem interesu v obdobju dveh let od konca epidemije,« so zapisali pri OKS.

Obenem predlagajo tudi sofinanciranje fiksnih stroškov. »Predlagamo, da se za športne organizacije, ne glede na pravno obliko, v kateri delujejo, uvede ukrep pomoči pri pokrivanju fiksnih stroškov,« so dodali pri olimpijskem komiteju.

Pri tem še poudarjajo, da je šport tako kot druge panoge utrpel negativne posledice začasnih omejitev ali celo prepovedi izvajanja dejavnosti. Zato predlagajo še to, da se po zgledu drugih držav uvede ukrep finančne pomoči športnim organizacijam v primeru upada letnih prihodkov za več kot 30 odstotkov v času razglašene epidemije in omejitev izvajanja dejavnosti. Pravijo namreč, da so športne organizacije trenutno v precej slabšem položaju in finančni kondiciji, kot so bile v prvem valu epidemije.