Ker od 1. 1. 2021 ni bil imenovan direktor, lahko v skladu z zakonom o javnih skladih opravlja njegovo funkcijo zgolj predsednik nadzornega sveta ali član nadzornega sveta, ki ga za to pooblasti ustanovitelj. Vlada mi je, kot dolgoletni članici in trenutno predsednici nadzornega sveta, podelila pooblastilo za opravljanje funkcije direktorice JSKD.

Prav tako ne drži navedba, da sem bila leta 2018 v. d. direktorice direktorata za kulturno dediščino na ministrstvu za kulturo. Za v. d. direktorice Javne agencije za knjigo RS pa sem bila imenovana leta 2008.

Ker sem odgovorila na vsa novinarska vprašanja, ki mi jih je zastavila avtorica članka, ki so bila sicer korektno povzeta, me žalosti, da so bile v enakem članku vseeno navedene neresnice.

Metka Šošterič, Ljubljana