V okviru projekta Centri interpretacije zavarovanih območij bo tako občina v Tončkovem domu prenovila deset sob z 21 ležišči in sanitarije ter s tem med drugim povečala dostopnost izobraževalnih, rekreativnih in turističnih vsebin za obiskovalce. Dela, ocenjena na dobrih 182.000 evrov, del denarja pa bo prispeval Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, naj bi podjetje GPS Grad zaključilo do konca junija letos. Isti izvajalec bo obnovil tudi mansardo, kjer bo uredil pet sob s skupno 21 ležišči in sanitarije. V mansardi bosta tudi razstavni prostor in prostor za druženje. Ta del naložbe, ki ga bo občina izvedla v okviru projekta Z ribami do zdravja in je sofinanciran iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, je vreden 151.500 evrov in naj bi bil prav tako zaključen do konca junija.