Občina Kočevje je v sodelovanju s kočevsko Komunalo od konca lanskega leta do danes na ekoloških otokih po občini postavila že dvajset zbiralnikov za odpadno jedilno olje, sledi jih še 17, tri pa bodo namestili tudi v občini Kostel. Enoletni projekt Ena kapljica lahko reši svet, ki bo trajal do konca letošnjega septembra, je vreden dobrih 105.000 evrov, pri čemer bo tri četrtine denarja prispeval evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

»Cilj projekta je pravilno odlaganje odpadnega jedilnega olja, da ga uporabniki ne bi več zlivali v straniščne školjke in odtoke, saj nam to povzroča mehanske okvare na samih črpališčih in čistilni napravi. Hkrati to olje maši kanalizacijske cevi, v katerih se lahko zaradi tega zaredijo tudi razni glodavci,« pravi Marko Kljun, direktor Komunale Kočevje. Dodaja, da odpadnega olja prav tako ne smemo odlagati v naravo, saj bi lahko pronicanje olja onesnažilo podtalnico.

Zbiranje olja približali občanom

Doslej so lahko občani Kočevja odpadno olje odlagali v zbirnem centru Mozelj ter dvakrat na leto prek mobilne zbiralnice nevarnih odpadkov. »Zdaj smo zbiranje olja vendarle približali vsem občanom. Pomembno je, da se v zbiralnike odlaga le čisto in precejeno odpadno rastlinsko jedilno olje, sicer ni uporabno za predelavo,« opozarja Kljun. V zbiralnik ne sodijo motorna in sintetična olja, trde maščobe, drobtine, ostanki hrane. »Upamo, da bodo občani pozitivno sprejeli zbiralnike olja, jih znali ceniti in se zavedali, da bomo s tem prispevali k čistejšemu okolju.«

Po besedah vodje ravnanja z odpadki na kočevski Komunali Saše Kljun bodo v sklopu projekta občanom Kočevja razdelili 1900 posodic ter občanom Kostela sto posodic za kuhinjsko zbiranje odpadnega jedilnega olja. »Hkrati želimo promovirati ponovno uporabo že izrabljene katere koli embalaže. Torej priporočamo in se tudi nadejamo, da bodo uporabniki embalažo, v kateri so olje prinesli do zbiralnika, tudi večkrat uporabili.« Odpadno olje bo prevzel izbrani prevzemnik in poskrbel za njegovo predelavo, denimo v biogorivo.

Občina in Komunala bosta poskrbeli tudi za ozaveščanje prebivalstva ob raznih dogodkih v Kočevju in okoliških občinah, izvedli bodo tudi več delavnic s šolami in društvom upokojencev, denimo kako iz odpadnega olja izdelati sveče. ds