Gorenjska prestolnica ni tipično turistično mesto, ki bi bilo redno na seznamu domačih in tujih gostov. Svoje je naredila še epidemija z omejitvami. »Mesta s kulturnozgodovinskimi vsebinami so bila med najbolj prizadetimi v panogi in v Kranju smo z lanskim letom pristali na točki nič,« brez dlake na jeziku lanske turistične rezultate komentira Klemen Malovrh, novi direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj. Ob tem opozarja: »Turistične smernice so se obrnile. Turisti bodo iskali varne in zaupanja vredne destinacije, ki še niso tako nasičene s turizmom, so trajnostno naravnane in imajo bogato ponudbo manjših mestnih doživetij in aktivnosti v naravi. Kranj ta potencial ima,« je prepričan.

Od tujih gostov se učijo

Prav s tem zavedanjem se v Kranju, kot pravi, pripravljajo na letošnjo turistično sezono. Mesto je sicer za obiskovalce zanimivo v vseh letnih časih, a v mestu in okolici se po Malovrhovih besedah raje ustavljajo v toplejših mesecih, kar pa se ob epidemioloških razmerah spet utegne spremeniti. »Letos bodo verjetno pri nas v ospredju slovenski gostje. Želimo si še turistov iz bližnje tujine, Avstrije, Nemčije, Italije, Hrvaške, Srbije. Promocijo bomo osredotočali na okolico v krogu oddaljenosti do 500 kilometrov. Upamo, da nam bo uspelo privabiti tudi tiste goste, ki bodo v Slovenijo prišli z drugačnimi cilji, pa se bodo na poti ustavili še pri nas,« pravi.

»Kranj z zeleno okolico ima v turističnem pogledu velik potencial, ki pa je v marsičem še neizkoriščen, čeprav je v zadnjih letih doživel velik napredek,« pravi novi direktor zavoda. »Prav tuji turisti nas večkrat opomnijo na to, da imamo nekaj dobrih turističnih zanimivosti, ki pa jih ne predstavljamo dovolj glasno in na pravi način. Opominjajo nas tudi, da je naša destinacija zelo lepa, ljudje prijazni in da bi morali biti na Kranj bolj ponosni,« opaža. Na zavodu so se lotili, kot pravi, tuhtanja, v katero smer nadaljevati razvojno pot, kar bo temelj za pripravo nove turistične strategije. Ta bo, kot napoveduje Malovrh, končana v drugi polovici leta.

Po razgled na zvonik, na sprehod v kanjon Kokre

Konec lanskega leta so v Kranju na novo uredili pot na Majdičev log, ki povezuje staro mestno jedro s Savskim otokom. Tudi za letos na zavodu skupaj z MO Kranj načrtujejo nekaj novosti, ki jih bodo veseli tako obiskovalci kot domačini. »Tak primer je zvonik cerkve sv. Kancijana, ki ga bomo do poletja odprli za obiskovalce. Za obnovo tega kulturnega spomenika in odprtje zvonika za obiskovalce gre zahvala sedanjemu župniku, dr. Andreju Nagliču, Kranj pa bo s tem bogatejši za nadvse atraktivno turistično zanimivost,« je prepričan Malovrh.

»Ena izmed velikih neizkoriščenih priložnosti je kanjon reke Kokre. Z urejeno infrastrukturo in primernimi vsebinami bi zagotovo pritegnil obiskovalce,« nadalje razmišlja novi direktor kranjskega zavoda in opozarja, da je pri urejanju treba paziti tudi na trajnostni vidik. »Enak potencial kot kanjon Kokre imajo na primer tudi jezerca na Bobovku, kanjon Zarica, kranjski rovi, med naravne znamenitosti bi lahko vključili tudi človeško ribico – saj se ponašamo z enim izmed dveh laboratorijev v Evropi, ki se ukvarjata z raziskovanjem te živali. Mesto leži na strateški lokaciji, je bogato s kulturo, zgodovino, mogoče potrebujemo samo drugačno prezentacijo, pa bodo znamenitosti, ki jih že imamo, bolj zanimive za potencialne obiskovalce,« poudarja.

Poleg urejanja infrastrukture, ki bo služila tako obiskovalcem kot domačinom, pa je po Malovrhovem mnenju bistveno tudi povezovanje in sodelovanje tako med ponudniki in turističnimi akterji znotraj občine kot širše, z drugimi privlačnimi destinacijami. Vendar so to dolgotrajni procesi in velike naloge, med katerimi nekatere potrebujejo tudi zajetnejši finančni vložek, še opozarja.