Svetina je na seji DZ Šeliha označil za nepogrešljivega člana institucije varuha človekovih pravic, izkušenega in predanega sodelavca. Kot je pojasnil, Šelih trenutno vodi področja omejitev osebne svobode, pravosodja, policijskih postopkov, zasebnega varovanja, detektivov in redarjev, področja pa obravnava z veliko mero strokovnosti in zanesljivosti. Obenem je Šelih tudi vodja državnega preventivnega mehanizma, ki med drugim pripravlja predloge in pripombe k veljavnim in predlaganim predpisom.

Šelihu sicer mandat poteče 17. junija, DZ pa ga je na današnjem glasovanju podprl z 52 glasovi za in 25 proti. Po izvolitvi je Šelih v parlamentarni dvorani tudi prisegel, da bo opravljal svojo nalogo na podlagi ustave in zakona, varoval človekove pravice in temeljne svoboščine, svoje delo opravljal vestno in nepristransko ter pri tem spoštoval načela pravičnosti in dobrega upravljanja. Kot so ob izvolitvi navedli na spletnih straneh varuha človekovih pravic, je Šelih univerzitetni diplomirani pravnik, ki je pri varuhu zaposlen 25 let. Poleg Šeliha so varuhovi namestniki še Miha Horvat, Marjeta Cotman in Jože Ruparčič.