Prihodek v trgovini na drobno brez motornih goriv je bil decembra za 0,8 odstotka višji kot novembra, prihodek v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi pa za 0,5 odstotka. Prihodek od prodaje neživil je bil za 0,2 odstotka višji kot v prejšnjem mesecu, prihodek od prodaje živil pa za 0,3 odstotka.

Na letni ravni je bil decembra realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno nižji za 13,3 odstotka. Letni padec prihodka je bil po podatkih statističnega urada posledica znatno nižjega realnega prihodka v trgovini na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi; ta je bil za 23,5 odstotka nižji kot decembra 2019.

Prihodek v trgovini na drobno brez motornih goriv je bil na letni ravni nižji za 8,6 odstotka, prihodek od prodaje neživil pa za 16,1 odstotka. Prihodek od prodaje živil je bil za 1,4 odstotka višji kot v istem mesecu prejšnjega leta.

V celotnem lanskem letu je bil realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno za 9,7 odstotka nižji kot v letu prej. Najizraziteje je upadel v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi, in sicer za 23,6 odstotka.

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno z motornimi vozili in od popravil le-teh je bil decembra za 6,2 odstotka nižji kot v novembru 2020 in za 29,2 odstotka nižji kot v decembru 2019.