V Trebnjem so končali ureditev športnega parka, ki so ga v več fazah urejali vse od leta 2014, v tem času so vanj vložili več kot 800.000 evrov. »Z ureditvijo športnih površin smo prav gotovo zagotovili višjo kakovost bivanja v občini,« pravi Janko Zakrajšek, vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na občini Trebnje.

»Zaradi protikoronskih ukrepov seveda zdaj poteka zgolj kakšna individualna rekreacija. Toda če pogledamo čas pred epidemijo ali pa lansko poletje, je zanimanja zelo veliko, v določenih trenutkih je bilo v športnem parku tudi več kot sto ljudi, saj lahko hkrati trenira več skupin,« je dejal. »Še posebej zanimivo je, da se tu rekreirajo tudi tisti, ki prej niso dajali večjega poudarka rekreaciji. In to, da se zdaj rekreira bistveno več ljudi, se nam zdi najbolj pomembno. Ljudem je torej treba zgolj dati možnost.«

Postopno urejanje športnega parka

Začetki ureditve športnega parka segajo v leto 2014, ko je športno igrišče obsegalo zgolj manjše nogometno in košarkarsko asfaltno igrišče ter atletsko stezo, posuto z lešem. Na pobudo krajevne skupnosti Trebnje in trebanjske športne zveze so tistega leta asfaltno nogometno igrišče preuredili v igrišče z umetno travo, v letu 2015 pa pripravili idejni projekt za celotno območje športnega parka. Leto kasneje so uredili atletsko stezo s tartansko podlago, igrišče za košarko, začeli so graditi tribune.

V letu 2018 je občina projekt športnih površin prijavila na Fundacijo za šport in pridobila nekaj več kot 78.000 evrov, leta 2019 pa tudi s pomočjo teh sredstev postavila igrišče za odbojko in rokomet na mivki ter teniško igrišče. Lani so uredili še površine za skok v višino, končali s postavitvijo ograje okrog športnega parka ter na samih tribunah, kjer so uredili tudi stopnice in lesena sedala, zasadili drevesa in zelenje, okrog parka pa uredili tlakovano pot.

Drsati bo mogoče vse leto, in to brezplačno

Ena od zanimivosti v športnem parku je tudi drsališče z umetno maso velikosti 12 krat 18 metrov, ki so ga postavili lani jeseni. »Ko bodo razmere omogočale, bo seveda športni park v celoti odprt in s tem tudi drsališče, kjer bo možno drsati celo leto,« dodaja Zakrajšek. »Želimo si predvsem, da bi šole in vrtci vzpostavili tečaje drsanja. Je pa možno drsališče preurediti tudi v kotalkališče.« Predvsem za potrebe šol in vrtcev so nabavili 35 parov drsalk, zaščitne opreme in čelade. V popoldanskem času bo drsališče na voljo tudi občanom, uporaba pa bo brezplačna.

Po Zakrajškovih besedah sodi športni park med najpomembnejše športnorekreacijske površine v občini, saj v njem trenira vrsta trebanjskih in drugih športnih klubov in društev. Površine uporabljajo tudi razne rekreativne skupine in posamezniki, prav tako ima v športnem parku šport osnovna šola Trebnje.

Občino zdaj čaka še ureditev parkirišča med športnim parkom in Centrom za izobraževanje in kulturo, s čimer bodo povezali športni park in bližnji park Forma viva pred knjižnico. V prihodnjih letih sledi še izvedba druge faze parka Forma viva, tako da bo nastala nekakšna zaključena celota tega območja.