Vandali so v ponedeljek poškodovali fresko na ljubljanski stolnici. V fresko na južnem pročelju stolne cerkve, ki je usmerjena proti Ciril-Metodovemu trgu in predstavlja Marijino oznanjenje, je neznani storilec vrgel balon s temno barvo. »Barvo bomo očistili in fresko obnovili, takoj ko bo mogoče,« je povedal župnik Roman Starc, ki je že včeraj stopil v stik s strokovnjaki iz restavratorskega centra, da se skupaj dogovorijo o postopku obnove.

Več tisoč evrov škode

O dogodku so v ponedeljek okoli 7. ure obvestili tudi policijo. Iz Policijske uprave (PU) Ljubljana so sporočili, da je zaradi objestnega ravnanja vandalov nastalo za več tisoč evrov materialne škode, policisti pa bodo nadaljevali zbiranje obvestil v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja, in sicer poškodovanja in uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote. »O vseh ugotovljenih dejstvih bodo obveščali pristojno državno tožilstvo,« je v imenu PU Ljubljana sporočila predstavnica za odnose z javnostjo Aleksandra Golec.

Za kaznivo dejanje poškodovanja ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena, je predvidena kazen do petih let zapora. Če je poškodovana ali uničena stvar kulturni spomenik, lahko vandala doleti tudi do osem let zapora.

Poškodovali kulturni spomenik

Cerkev sv. Nikolaja je razglašena kot državni spomenik kulturnega pomena. Kot je navedeno v odloku o razglasitvi za kulturni spomenik, stolnica namreč »spada med najpomembnejše sakralne spomenike baročne dobe na Slovenskem zaradi njene kakovostne arhitekturne zasnove ter skladne in izjemno kakovostno oblikovane notranje opreme« ter je »hierarhično najpomembnejša cerkev v Sloveniji«.

Med varovanimi elementi so tudi vse njene stenske poslikave. Freske na južnem pročelju namreč niso edine freske na zunanji fasadi stolnice. Vzhodno pročelje nasproti stolnega župnišča krasijo freske sv. Zaharije, ki mu angel oznanja rojstno Janeza Krstnika, freske na severnem pročelju nasproti semenišča pa prikazujejo krst v Jordanu. Kot je navedeno na spletni strani ljubljanske stolnice, sta freski na severnem in južnem pročelju delo Giulia Quaglia. Leta 1872 ju je restavriral Janez Wolf, ki je tudi avtor freske na vzhodnem pročelju.