Lani so zbrali hišna imena za naselja Dobeno, Loka in Topole, ki so zapisana v knjižici Kako se pri vas reče?. Vsi lastniki domačij, ki bodo dali pisno soglasje, bodo prejeli še brezplačno tablo s hišnim imenom.

Jožica Škofic z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) je o hišnih imenih kot dediščini in identiteti povedala: »Hišna imena so pomemben del nacionalne kulturne dediščine. Zanimiva so tako za jezikoslovno raziskovanje kot tudi za geografijo, etnologijo in zgodovino, saj so bogata zakladnica informacij o jeziku in njegovih narečjih, o ljudeh, ki ta jezik in njegove različice govorijo, ter o naravnem in kulturnem okolju, v katerem so nastala. Zelo zanimiva pa so tudi za nestrokovno javnost, kar dokazujejo tudi mnoge ljubiteljske zbirke ledinskih in hišnih imen.«

Pomemben mejnik v letu 2020 je tudi vpis rabe hišnih imen v nacionalni Register nesnovne kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo za kulturo, njegov skrbnik pa je Slovenski etnografski muzej. Enota je bila vpisana konec septembra 2020, dokumentacijo za vpis pa sta pripravila Klemen Klinar z Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in Jožica Škofic z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Projekt zbiranja in obeležitve hišnih imen trenutno obsega dvaindvajset občin na Gorenjskem in v osrednjeslovenski regiji. Delo je zaključeno že v 15 občinah, v občini Mengeš ga bodo končali letos. Izdane publikacije, ki jih je trenutno že 46, so v digitalni obliki dosegljive na povezavi, knjižica s hišnimi imeni v občini Mengeš je dosegljiva na povezavi, v tiskani obliki pa na sedežu občine Mengeš.