V občini Litija se obeta nova, skoraj 4800 metrov dolga kolesarska pot. Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je namreč sporočila, da je bil projekt ureditve kolesarske poti od Litije do Pogonika izbran za evropsko sofinanciranje. To pomeni, da bo občina dobila 980.000 evrov evropskih sredstev za investicijo, vredno 2,5 milijona evrov, skupaj z drugimi stroški pa naj bi projekt nanesel tri milijone evrov. Na občini pričakujejo še, da bo 250.000 evrov primaknila država.

V Litiji pravijo, da so vlogo oddali novembra, ugodno rešitev, ki bo pomenila, da lahko podpišejo pogodbo z izvajalcem, pa pričakujejo čez približno dva meseca, ko naj bi bila podpisana pogodba o sofinanciranju. V letošnjem proračunu imajo za projekt zagotovljenih 1.158.000 evrov, v letu 2022 jih bodo namenili 1.413.000, leta 2023 pa 135.000. »V teh zneskih so poleg izvedbe zajeti še spremljajoči stroški, kot so nadzor, varnostni koordinator in odkupi zemljišč,« pravijo na občini in dodajajo, da bo kolesarska steza pomembna tako za turizem kot lokalno gospodarstvo, saj bodo hkrati uredili še cesto, ki je zdaj v slabem stanju.

Nova povezava naj bi bila predvsem spodbuda k pogostejši uporabi koles, medtem ko z naslednjim projektom že računajo tudi na boljšo povezavo kolesarjenja in javnega prometa. Skupaj z direkcijo za infrastrukturo nameravajo namreč urediti kolesarsko povezavo do železniške postaje v Litiji. »Takšna ureditev bi bistveno pripomogla k dodatni uporabi javnega prometa in zeleni mobilnosti,« pravijo.

Gradili bodo vrtec

Podobno kot v nekaterih drugih občinah so tudi v Litiji sprejeli proračuna za leti 2021 in 2022. Letos načrtujejo 17,4 milijona evrov prihodkov in 18,4 milijona evrov odhodkov, za prihodnje leto pa 15,9 milijona evrov prihodkov in 16,7 milijona evrov odhodkov. Poleg kolesarske povezave Litija–Pogonik je med pomembnejšimi projekti novogradnja vrtca Najdihojca 2, kajti zdajšnja 60 let stara stavba je dotrajana, obnova pa po mnenju občine ne bi bila več ekonomsko upravičena. V projektni nalogi je predvideno, da bodo staro enoto vrtca, ki ima osem oddelkov predšolske vzgoje, porušili šele, ko bo zgrajena nova. Načrtujejo tudi investicije v izboljšanje vodooskrbe, izdelati nameravajo projektno dokumentacijo za dogradnjo javnega kanalizacijskega sistema v Litiji in poskrbeti za celovito komunalno ureditev v Kresnicah. aro