V občini Logatec so se znašli v zagati. Do 30. septembra morajo namreč dograditi zbirni center Ostri vrh, a še nimajo pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Odločba inšpektorata za okolje in prostor namreč Komunalnemu podjetju Logatec nalaga, da mora prilagoditi ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami odpadkov z veljavno zakonodajo in zato razširiti zbirni center Ostri vrh. Na občini pravijo, da je zahteve inšpektorata mogoče izpolniti le z ustrezno razširitvijo zbirnega centra, za kar je potrebno gradbeno dovoljenje, ki pa še ni pravnomočno.

Občina je sicer gradbeno dovoljenje dobila petega junija 2019, vendar se je potem stranka v postopku nanj pritožila. Ministrstvo za okolje in prostor je kot drugostopenjski organ pritožbo zavrnilo in tako pritrdilo občini, vendar se je potem stranka v postopku pritožila še na upravno sodišče, ki pa še ni sprejelo odločitve. »V primeru, ko se gradbeno dovoljenje izpodbija v upravnem sporu, postane pravnomočno šele s pravnomočnostjo sodne odločbe, zato občina Logatec ne more začeti gradbenih del, dokler se postopek pred upravnim sodiščem ne zaključi,« pravijo v kabinetu župana Berta Menarda.

Zaradi čakanja na pravnomočno odločitev o gradbenem dovoljenju je vse manj možnosti, da jim bo dela uspelo končati v roku. V tem primeru bo inšpektorat začel izvršbo. »Komunalnemu podjetju Logatec bo izrečena denarna kazen, ki se lahko večkrat ponovi in postopoma tudi zvišuje, saj se izvršba nadaljuje, vse dokler obveznost iz inšpekcijske odločbe ni izpolnjena,« na občini pojasnjujejo, kaj se bo zgodilo, če komunalnemu podjetju ne uspe ujeti roka. Občina je sprejela proračun, v katerega je prek amandmaja uvrstila tudi širitev zbirnega centra v višini, ki omogoča začetek gradnje oziroma izpeljavo postopkov javno-zasebnega partnerstva, ki jo ocenjujejo kot primeren način investicije.

Sprejeli so proračun

Pravijo, da bo z razširitvijo zbirnega centra zagotovljeno ustrezno ravnanje z ločeno zbranimi frakcijskimi odpadki, kot so embalaža, papir, steklo, biološki odpadki, plastika, nevarni odpadki… Poleg tega bo v razširjenem zbirnem centru prostor za skladiščenje embalaže pred oddajo v nadaljnjo predelavo. »Neustrezno skladiščenje odpadne embalaže se trenutno odraža v slabši kakovosti embalaže, zaradi česar se v postopkih predelave izloči manj koristnih snovi, večji so tudi stroški predelave,« pravijo na občini in dodajajo, da bo v razširjenem zbirnem centru urejen tlak, ki bo neprepusten za tekočine, s čimer bodo pred onesnaženjem zavarovali podzemne vode. Poleg tega načrtujejo pokritje prostora za predhodno skladiščenje oblačil, tekstila in kosovnih odpadkov, ki bodo namenjeni ponovni uporabi.

Prihodki v letošnjem proračunu občine Logatec bodo znašali 22,1 milijona evrov, odhodki pa 22,8 milijona. Izvedli bodo tudi participativni proračun. Med drugim načrtujejo gradnjo zadrževalnika na Črnem potoku, dokončanje druge faze vodovodnega omrežja v okviru projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice, gradnjo manjkajoče kanalizacije v Logatcu, selitev knjižnice ter začetek investicije v gradnjo narodnega doma in nove knjižnice.