Vnovično odprtje šol podpiram, in to za prvo triado. Poleg tega bi lahko z manjšim številom otrok v šoli lažje zagotovili varne razmere. Je pa za to potrebne nekaj (samo)discipline: učitelji bi se morali redno testirati, nositi maske, razrede bi bilo treba zračiti, otroci pa bi morali v primeru bolezni ostati doma in se tudi testirati. Prav tako odprtje šol ne pomeni sprostitve javnega življenja, gre izključno za izobraževanje otrok. Če gre otrok v šolo, naj starši še vedno delajo od doma, če je to le mogoče. Poleg tega mora biti razred v svojem mehurčku, kar pomeni, da če se odprejo šole, se obenem ne odprejo še obšolske dejavnosti, kjer se družijo otroci iz različnih mehurčkov. Pri večjih otrocih in srednješolcih je verjetno okužbe in prenosa še večja in primerljiva z odraslimi, zato bi bil vsaj v tem trenutku, ko je okužb še vedno precej, do odprtja šol zanje še previden. Mladina