»Prebivalci Trente, Soče, Lepene, Vrsnika in vasi Na skali so odrezani od sveta. Aktiviran je občinski štab civilne zaščite in spremlja dogajanje na terenu,« sporoča poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Bovec Edi Melinc. Če bo potrebno, bo aktiviral širšo sestavo civilne zaščite. Na terenu je tudi bovški župan Valter Mlekuž. »Delavci cestnega podjetja so ob prvem plazu pri Velikih koritih hitro pristopili k odprtju državne ceste, zato jim izrekam vse pohvale, treba pa je razumeti, da je zdaj nevarnost ponovnih splazitev zelo velika, kar dokazuje tudi ponovitev plazov tako pri Velikih koritih kot tudi plazu Širokec. Največji plaz pa je zasul cesto med galerijo Berebica in Trento. Zato je tudi odstranjevanje plazov s cestišča zelo nevarno. Verjamem, da bodo skupaj s kooperanti naredili vse potrebno, da bodo čim prej omogočili ponovno vzpostavitev prometa, vendar moramo upoštevati tudi izjemno velike razsežnosti plazov, kakršnih domačini ne pomnijo vse od petdesetih let,« poudarja župan Mlekuž. Tudi sam poziva ljudi, naj se ne podajajo na omenjena območja.