JSKD, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, na leto upravlja sedem milijonov evrov, namenjenih ljubiteljski kulturi in 110 redno zaposlenim na 59 izpostavah po Sloveniji. Več kot 50 odstotkov sredstev prispeva ministrstvo za kulturo (MK), preostalo dodajo občine. To ni malo denarja, interes okrog sklada je precejšen, svoje načrte pa ima očitno tudi vlada.

Vladno manevriranje

Zadnjemu direktorju JSKD Marku Repniku je s koncem lanskega leta potekel mandat. Po zakonu in aktu o ustanovitvi JSKD je nadzorni svet tisti, ki izvede javni natečaj za novega direktorja in predlog za imenovanje posreduje vladi, ta pa ga/jo nato imenuje za štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Nadzorni svet JSKD je Repnika 1. oktobra predlagal kot edinega kandidata, a se tri mesece ni zgodilo nič. Sindikat Glosa je zato 23. decembra vladi in ministrstvu poslal poziv, naj ga vendarle imenujejo, že naslednji dan pa je vlada s 1. januarjem za vršilko dolžnosti direktorice imenovala Metko Šošterič, sicer članico nadzornega sveta JSKD in uradnico na MK. To so storili »v skladu z zakonom in z upoštevanjem strokovnih meril«.

Ministrstvo nam svojega manevra ni pojasnilo, vršilka dolžnosti direktorice JSKD Metka Šošterič pa pravi, da je njeno imenovanje utemeljeno po zakonu o javnih skladih, kar pomeni, da »v času, ko sklad nima direktorja, opravlja njegovo funkcijo predsednik nadzornega sveta ali član, ki ga za to pooblasti ustanovitelj. Ker predsednik te funkcije ni mogel prevzeti, sem bila kot podpredsednica s strani ministrstva zaprošena jaz.« Na vprašanje, ali jo je izbrala državna sekretarka Ignacija Fridl Jarc, je odgovorila, da ne ve, »vsekakor pa jo je, če je ona izbirala, omejevalo dejstvo, da je lahko pooblaščen zgolj član nadzornega sveta. In da prevzem funkcije pomeni tudi spremembo delodajalca.«

Mešetarjenje stranke SD?

Ali gre za politično obarvan kadrovski manever? Marko Repnik je član stranke SD in podžupan Prebolda, članica iste stranke je sicer tudi Metka Šošterič, a naj bi bila bolj »ugodna« – tako za trenutno politično garnituro na ministrstvu kot za lastno stranko. Zamenjava na vrhu JSKD se je namreč zgodila znotraj kvote SD. V SD naj bi imeli dve močni, a različno misleči kulturniški struji; eno naj bi predstavljal Mitja Rotovnik, drugo nekdanji minister za kulturo Dejan Prešiček.

Marko Repnik političnega ozadja eksplicitno ni potrdil, je pa dejal, a če gre za to, »potem tako ali tako ne morem nič. Vsekakor pa kot akademski glasbenik in dolgoletni poznavalec ljubiteljske kulture zadostujem vsem razpisnim pogojem za mesto direktorja JSKD. Niso me ocenili za neustreznega kandidata, me pač niso imenovali.« Pred prevzemom direktorskega mandata je bil vodja izpostave JSKD Žalec, zdaj se je tja vrnil kot koordinator območne izpostave.

Bosta kandidirala oba?

A tudi Repnik je na mesto direktorja JSKD prišel po priporočilu, in sicer Igorja Teršarja, svojega predhodnika, ki je bil tam direktor kar 14 let, preden je odšel službovat na MK. »Teršar je takrat zelo očitno sprevidel, da bi lahko jaz sklad dobro peljal naprej. Dogovorila sva se, da se prijavim in da vidimo, kaj bo, postopek pa se je potem zavrtel pozitivno v mojo smer,« pojasnjuje Repnik.

V štirih letih direktorovanja pa je očitno pustil dober vtis, saj je že ob prvem razpisu v jeseni dobil popolno podporo nadzornega sveta, večine zaposlenih, drugih institucij, med njimi Zveze kulturnih društev Slovenije, sindikat Glosa pa od vlade zahteva, da nemudoma prekliče sklep o imenovanju vršilke dolžnosti direktorice. Predsednik Glose Mitja Šuštar pravi: »Politika je vedno čudna, a ta zadnja je skrajno čudna. Nič nimamo proti Metki Šošterič, ni nam pa jasno, zakaj Repnik kot edini kandidat ni bil imenovan. Očitno nekomu osebno ni všeč.«

Ponovljen javni natečaj je bo odprt med 15. in 29. januarjem. Repnik razmišlja o ponovni kandidaturi, »saj dobivam veliko pisem podpore, hkrati pa se nočem umakniti, ker menim, da sem doslej delal dobro«. Glede nove vršilke dolžnosti direktorice nima slabega mnenja, meni celo, »da je zagotovo najboljša izbira v dani situaciji«. Tudi Metka Šošterič o Repniku pravi, da ga kot direktorja JSKD ceni: »Njegovo neimenovanje in moje imenovanje nikakor nista povezani s primerjanjem najinega dosedanjega dela, vsak po svoje sva pridobila vodstvene kompetence.« Vršilka dolžnosti bo lahko največ za dobo enega leta oziroma do imenovanja direktorja s polnim mandatom, o svoji morebitni kandidaturi pa je skrivnostna.