Za celotno ozemlje Slovenije se določi visoka stopnja ogroženosti zaradi neugodne epizootiološke situacije glede afriške prašičje kuge pri divjih prašičih v sosednjih državah, izhaja iz sklepa, ki ga je izdal v. d. generalnega direktorja Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Jernej Drofenik.

Nujni ukrepi so prepoved prejemanja in odpreme živih divjih prašičev na druge lokacije, intenzivni odstrel divjih prašičev, prepoved in omejitev krmljenja na krmiščih, biovarnostni ukrepi v zvezi z lovom in ustrezno ravnanje z najdenimi poginulimi divjimi prašiči.

Z visoko stopnjo ogroženosti v Sloveniji je tako predviden tudi izredni odstrel divjih prašičev. Upravljavci lovišč bodo morali njihovo številčnost zmanjšati na minimum, da bi bil vpliv afriške prašičje kuge ob pojavu v Sloveniji čim manjši, hkrati pa bi lažje izkoreninili bolezen.

Tako določa zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih, ki ga je DZ potrdil sredi lanskega decembra. »Sloveniji se bolezen približuje iz praktično vseh smeri,« je takrat med drugim poudaril minister za kmetijstvo Jože Podgoršek.