Kot je povedala vodja cestne baze Bovec Kolektor CPG Beti Melinc, je na cesto zdrselo okrog 2000 kubičnih metrov snega, pomešanega s kamenjem in drevesi. Po podatkih Policijske uprave Nova Gorica je plaz zasul cesto v dolžini približno 50 metrov, visok pa je bil med štirimi in petimi metri.

Policija je bila o plazu obveščena ob 6.15. Območje plazu in struge reke Soče so po sprožitvi snežnega plazu pregledali tudi tamkajšnji pripadniki gorske reševalne službe s pomočjo lavinskega psa, saj je obstajala možnost, da bi snežni plaz lahko zasul tudi kakšno motorno vozilo oziroma ljudi. Na srečo pod snežnim plazom niso našli nikogar, prav tako tudi ne kasneje ob čiščenju ceste.