Minister za delo Janez Cigler Kralj je na današnjem posvetu s socialnimi partnerji dejal, da namerava novo višino minimalne plače določiti pri 1024 evrov bruto oziroma pri 736 evrih neto. To bi glede na novelo zakona o minimalni plači iz leta 2018, po kateri mora minimalna plača z letošnjim letom za najmanj 20 in največ 40 odstotkov presegati izračunane minimalne življenjske stroške, pomenilo najnižji možni dvig. Nova višina minimalne plače mora biti sicer objavljena v uradnem listu najpozneje do 31. januarja.

Delodajalcem, od katerih je že dlje časa slišati opozorila, da mnoga podjetja zvišanja minimalne plače ne bodo prenesla, namerava država dvig minimalne plače subvencionirati. Kot je pojasnil minister, bodo v predlog osmega protikoronskega zakona vključili ukrep, s katerim bi najnižjo osnovo za socialne prispevke znižali s 60 odstotkov povprečne plače na višino minimalne plače. S tem naj bi država delodajalcem prevzela okoli 40 odstotkov bremena dviga minimalne plače. Ukrep bi veljal do konca junija z možnostjo podaljšanja za dodatnih šest mesecev.

Sindikati so pričakovali višji znesek

Delodajalske organizacije so sicer vladi predlagala začasno zamrznitev minimalne plače, čemur pa so se sindikati ostro uprli. Vlada je poskušala nesoglasje rešiti s kompromisnim predlogom, po katerem bi bila nova formula za izračun minimalne plače uveljavljena šele 1. aprila. Do konca septembra bi stroške zvišanja krila država, nato pa delodajalci. Vendar pa sta takšnemu predlogu nasprotovali obe strani, zato ga vlada v sedmi protikoronski zakon ni vključila.

V sindikatih so sicer zadovoljni, da vlada kljub prizadevanjem delodajalcev minimalne plače ni zamrznila, menijo pa, da trenutno veljavni znesek minimalnih življenjskih stroškov, ki za samsko osebo znaša 613 evrov, ne ustreza dejanskim minimalnim stroškom. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so prejšnji teden opozorili, da so se minimalni življenjski stroški, ki so bili nazadnje izračunani leta 2017 na podlagi cen iz leta 2016 vsaj za 15 odstotkov višji, zato bi minimalna plača moral znašati najmanj 847 evrov neto.

Slovenija je minimalno plačo uvedla leta 1995, od takrat pa je prišlo do dveh občutnejših zvišanj. Prvo je prinesla nova zakonodaja leta 2010. Potem ko je leta 2009 znašala 593 evrov bruto, jo je zakon o minimalni plači zvišal na 734 evrov bruto, a je podjetjem dopustil postopen prehod na novo višino do konca leta 2011.

Precejšnje zvišanje je prinesla še novela tega zakona leta 2018, ki je minimalno plačo za leto 2019 postavila pri 887 evrov bruto, za leto 2020 pa pri 940,58 evra bruto in hkrati iz nje izvzela vse dodatke, tako da se ti izplačujejo posebej. S to novelo je z letošnjim letom za določanje višine minimalne plače pomemben tudi znesek minimalnih življenjskih stroškov.