»To je popolnoma skregano z logiko! Ekološki otoki spodbujajo ločevanje odpadkov in prispevajo k čistejšemu okolju ter zmanjšujejo delo komunalnih delavcev. Mi smo doslej vse, kar sodi v rumeni zabojnik, nesli na ekološki otok in nismo odlagali v našega za embalažo pred hišo,« je pod obvestilo Komunale Kranj na facebooku, da z ekoloških otokov umikajo zabojnike z rumenimi pokrovi za zbiranje mešane embalaže, zapisala ena od Kranjčank. Vroča debata na družbenih omrežjih je povzročila precej razburjenih komentarjev.

Kot smo poročali včeraj, so prejšnji teden iz kranjske komunale sporočili, da bodo na ekoloških otokih, kjer Komunala Kranj izvaja javno službo ravnanja z odpadki, odstranili zabojnike z rumenimi pokrovi, ki so namenjeni dodatnemu zbiranju mešane komunalne embalaže. »Na ekoloških otokih ostaja ločeno zbiranje steklene embalaže in papirja, kartona ter papirne in kartonske embalaže,« so zagotovili. Zbiranje embalaže je namreč organizirano tudi po načelu od vrat do vrat pri hišah oziroma na skupnih odjemnih mestih pri večstanovanjskih objektih, odlaganje embalaže na ekološkem otoku je bila za uporabnike zgolj dodatna možnost. A ker se je sistem zbiranja podvajal, so s tem nastajali dodatni stroški, ki znašajo okoli 90.000 evrov na leto in se jim z umikom rumenih zabojnikov na ekoloških otokih lahko izognejo. Stanovalce, ki jim sedanji zabojniki za zbiranje embalaže ob stavbah ne zadoščajo, so pozvali, naj se oglasijo z zahtevo po menjavi za prostornejše.

Komunala Kranj: To ne bo imelo finančnih posledic!

Nekateri Kranjčani, ki so se oglasili na družbenih omrežjih, so prepričani, da gre za prikrito dvigovanje cen komunalnih storitev. S tovrstnimi argumenti, ki jih na Komunali Kranj ostro zanikajo, podporo v spletni peticiji iščejo tudi v kranjski Listi za razvoj Kranja. »Odpadke pravilno ločujemo in odlagamo, zdaj pa nas želijo prisiliti, da bomo dodatno plačevali za odvoz. Komunala Kranj je pod pretvezo zniževanja stroškov začela z ekoloških otokov odstranjevati rumene zabojnike. V resnici gre za neopravljanje njihovega osnovnega poslanstva in prvi korak do tega, da nam bodo dodatno zaračunali odvoz odpadkov,« so prepričani avtorji peticije.

»Večji volumen individualnega zabojnika za mešano komunalno embalažo pri gospodinjstvih ne vpliva na ceno, saj se strošek odvoza obračuna glede na število stalno in začasno prijavljenih oseb pri uporabniku,« zagotavlja direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon. Komunala je sicer na ekoloških otokih zbrala samo 7,85 odstotka (304 tone na leto) embalaže. »Kar 92,15 odstotka oziroma 3874 ton na leto zberemo od vrat do vrat. Glede na evidence zabojnikov upravičeno domnevamo, da del mešane komunalne embalaže na ekološke otoke oddajajo nosilci gospodarskih dejavnosti, ki se na tak način izogibajo stroškom, seveda v breme vseh drugih zavezancev. Stroški zbiranja različnih vrst odpadkov na ekoloških otokih pa vplivajo na ceno individualnega odvoza, ki jo sicer na položnicah mesečno plačujejo vsi uporabniki,« dodaja.

Kje bodo končale smeti?

Kranjčani, ki so se vključili v spletno debato o tej temi, so navedli tudi nekaj težav, s katerimi se ubadajo od odlaganju embalaže v zabojnike pred svojimi hišami, stolpnicami in bloki. Ti se hitro polnijo, zato komunali predlagajo pogostejše praznjenje. Predvsem ob večstanovanjskih stavbah opažajo, da embalažo v zabojnike odlagajo tudi ljudje, ki niso stanovalci objekta, zato so se med predlogi znašli tudi ključi ali kartice, ki bi uporabo omogočile samo stanovalcem.

Uporabniki družbenih omrežij iz prestolnice pa so razburjene Kranjčane pomirili, da tudi na ekoloških otokih v Ljubljani že več let ni zabojnikov za embalažo. Tako zatrjujejo tudi na kranjski komunali. Na podoben korak naj bi se pripravljali tudi v Mariboru.