Danes objavljeni najnovejši podatki o delovni aktivnosti kažejo, da je bilo konec novembra lani v Sloveniji delovno aktivnih 889.758 oseb, kar je za 1,3 odstotka oziroma nekaj manj kot 12 tisoč manj kot v novembru 2019. Število zaposlenih, teh je bilo 794.849, se je v primerjavi z novembrom 2019 znižalo za nekaj več kot 14 tisoč, število samozaposlenih (94.909) pa zvišalo za okoli 2000. Zaposlenih pri pravnih osebah je bilo na letni ravni manj za 1,3 odstotka ali za okoli 9500, zaposlenih pri fizičnih osebah, katerih je bilo približno 49.000, pa za 8,4 odstotka ali za okoli 4500, kažejo podatki Statističnega urada RS (Surs).

Število delovno aktivnih moških je od novembra 2019 upadlo za 1,6 odstotka ali za okoli 8000, število delovno aktivnih žensk pa za en odstotek oziroma za približno 4000. Med moškimi se je število zaposlenih (teh je bilo okoli 426 tisoč) zmanjšalo za 1,9 odstotka, med ženskami (okoli 368.600) pa za 1,5 odstotka. Podrobnejši pregled pokaže, da se je število moških, zaposlenih pri fizičnih osebah, na letni ravni znižalo za 6,7 odstotka, pri ženskah pa za kar 11 odstotkov. Po drugi strani se je število samozaposlenih moških povečalo za 0,7 odstotka, pri ženskah pa za 5,2 odstotka.

Upad zaposlenosti največji v gostinstvu

Pregled po dejavnostih pokaže, da se je število delovno aktivnih oseb v novembru 2020 na mesečni ravni zmanjšalo v petnajstih, zvišalo pa v petih dejavnostih. Število delovno aktivnih se je najbolj znižalo v gostinstvu (bilo jih je nekaj več kot 33.300), in sicer za približno 1500 ali za 4,3 odstotka. Glede na november 2019 pa je bilo število delovno aktivnih v gostinstvu nižje za okoli 4600 oziroma 12,2 odstotka, kar pomeni, da je bilo med vsemi, ki niso več delovno aktivni, skoraj 40 odstotkov gostincev. Upad je bil tako na mesečni kot na letni ravni najopaznejši v starostni skupini od 25 do 29 let.

Število delovno aktivnih oseb v gostinstvu se je na mesečni ravni zmanjšalo v vseh statističnih regijah, razen v zasavski. Najbolj se je zmanjšalo v obalno-kraški regiji, in sicer za 8,4 odstotka. Na splošno se je v gostinstvu izraziteje znižalo število delovno aktivnih žensk kot moških. Število delovno aktivnih žensk je bilo od novembra lani nižje za 14,1 odstotka, število delovno aktivnih moških pa za 9,4 odstotka.

Pregled po poklicnih skupinah pokaže, da se je na mesečni ravni število delovno aktivnih oseb v gostinstvu najbolj znižalo med natakarji (za približno 800 oziroma za 6,8 odstotka), kuharji (za približno 200 oziroma za tri odstotke) in kuhinjskimi pomočniki (za približno 100 oziroma za 4,7 odstotka).

Število delovno aktivnih oseb se je novembra najbolj povečalo v predelovalnih dejavnostih, za 0,6 odstotka, na približno 202.300, ter v zdravstvu in socialnem varstvu (za 0,9 odstotka, na nekaj več kot 68.800). Med poklicnimi skupinami se je število delovno aktivnih oseb najbolj zvišalo med vozniki osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil.

Število brezposelnih se je lani povečalo za 12 tisoč

Novejši podatki zavoda za zaposlovanje kažejo, da je bilo v Sloveniji konec decembra registrirano brezposelnih 87.283 oseb. V primerjavi z novembrom lani se je njihovo število povečalo za okoli 3150 ali za 3,7 odstotka, glede na december 2019 pa 12 tisoč ali 15,9 odstotka.