Proračun za letošnje leto, ki so ga sprejeli v občini Log - Dragomer, predvideva šest milijonov prihodkov in 6,7 milijona odhodkov, od tega bo 4,7 milijona investicijskih odhodkov. Bistvene postavke v proračunu so povezane s kanalizacijo, ki so jo začeli graditi lani poleti in jo bodo gradili dve leti in pol. Letos je za gradnjo kanalizacije v proračunu 3,2 milijona evrov, pri čemer so bistvena evropska sredstva. Iz tega vira bodo pridobili 2,4 milijona, država bo prispevala dobrih 400.000, občina pa dobrih 300.000 evrov. Vrednost celotne investicije bo še precej višja. Znašala bo okrog 17 milijonov evrov, vključno z davkom na dodano vrednost, ki ga sicer občini ni treba plačevati, z vso dokumentacijo, sredstvi, ki so jih vložili v minulih letih, in drugimi stroški. Pogodba, ki so jo lani poleti podpisali z izvajalcem Hidrotehnikom, pa znaša 9,7 milijona evrov brez DDV, pri čemer bodo 7,6 milijona pridobili iz evropskih sredstev, iz državnih pa 1,3 milijona.

»To je največji projekt sedanjih in prihodnjih rodov v občni. A ne smemo pozabiti, da se mora občina vzporedno razvijati tudi na drugih področjih,« je župan Miran Stanovnik ciljal predvsem na dolgotrajno oskrbo, kajti začeli so izvajati projekt Podaj roko. Poleg tega nameravajo nadaljevati sanacijo pokopališča in mrliške vežice v Dragomeru, ki naj bi jo končali v dveh letih. Vzporedno z gradnjo kanalizacijskega sistema pa bodo gradili še drug infrastrukturo, kot sta plinsko in optično omrežje in ureditev dotrajanih cest.

Župan pravi, da se zaradi kanalizacije ne sme ustaviti socialno življenje. Projekt Podaj roko naj bi med drugim pripomogel prav k temu. Zanj je v letošnjem proračunu sicer namenjenih le 10.000 evrov, a bodo evropska sredstva na račun občine pritekla kasneje, vsega skupaj jih bo 168.000 evrov, preostali del 204.000 evrov vrednega projekta pa bo pokrila občina.

Občina bo projekt, ki naj bi pripomogel k izboljšanju kakovosti življenja starejših ljudi in jim omogočil dlje časa ostati v domačem okolju, izvedla s štirimi partnerji. Kot je povedala direktorica občinske uprave Marjeta Strnad Kuharič, bodo v prenovljeni stari šoli, v nadstropju, kjer delujeta lekarna in ambulanta, zagotovili prostor za razne aktivnosti tako starejših kot za medgeneracijsko sodelovanje. Med drugim bodo izvedli 17 delavnic. S projektom želijo vzpostaviti vsebino v tem prostoru in tudi po sredini leta 2023, ko se bo končal, nadaljevati aktivnosti. Vključevali se bodo tako starejši kot njihovi svojci, Inštitut Antona Trstenjaka pa bo izvajal tudi usposabljanje za prostovoljce. Tako bodo začeli razvijati mrežo prostovoljstva. »Glavni namen je, da občani čim dlje obdržijo komunikacijsko mobilnost in da čim dlje ostanejo v domačem okolju,« je povedala Marjeta Sternad Kuharič. aro