Desetletja trajajo diskusije, kako rešiti problematiko ogroženih stolpnic, jih dodatno ojačati ali porušiti in na njihovem mestu zgraditi nova potresno varna stanovanja. Zgodilo se ni nič. Razprave spremlja mestna občina, ki pa v ta namen nima denarja. Preseneča, da je MOL vnesla v program nujnih investicij posodobitev tržnice in parkirišča (tj. garažo pod tržnico), za kar bi potrebovala od 30 do 40 milijonov evrov, v seznam pa ni uvrstila potresne sanacije ogroženih stolpnic.

Za posodobitev tržnice je po projektu inž. Kovača in Kerševana potrebnih 6,3 milijona evrov. Gradnjo garaž odsvetuje stroka, tudi SAZU, iz razloga vdora in spremembe podzemnih vodnih tokov, ki bi poškodovali bližnje z zakonom zaščitene zgradbe državnega pomena. Gre tudi za uničenje arheološke dediščine nekdanjega frančiškanskega samostana z dokumentiranimi grobnicami srednjeveških veljakov in mestnega pokopališča.

Predvidena dogradnja Mahrove hiše s svojo arhitekturo ne spada v Staro Ljubljano. Garaže občani ne potrebujemo, če pa bi MOL želela v bližini graditi garaže, je veliko primernejša in veliko cenejša gradnja v grajskem hribu.

Civilna iniciativa Tržnice ne damo predlaga, da MOL denar za gradnjo podzemnih garaž in dogradnjo Mahrove hiše porabi za sanacijo potresno nevarnih zgradb, saj je za ogrožanje imetja in življenja ljudi predvidena kazenska odgovornost.

Marinka Kurilić

za civilno iniciativo Tržnice ne damo