Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča imajo do 29. januarja čas, da Mestni občini Ljubljana sporočijo spremembe, ki bi lahko vplivale na odmero omenjenega nadomestila. Če tega ne bodo storili, bo finančna uprava pri odmeri uporabila podatke, s katerimi občina trenutno razpolaga, oziroma podatke, ki jih občina lahko pridobi brez sodelovanja zavezanca. Spremembe, ki so pomembne pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, so denimo sprememba zavezanca, sprememba dejavnosti ali namembnosti prostora, objekta oziroma zemljišča, sprememba poslovne ali stanovanjske površine in podobno, pojasnjujejo na občini.

Morebitne spremembe zavezanci občini sporočijo z izpolnitvijo pisne in podpisane vloge, ki ji priložijo tudi potrebna dokazila. Vse skupaj nato lahko pošljejo na elektronski naslov glavna.pisarna@ljubljana.si ali osebno oddajo v vložišču pri oddelku za ravnanje z nepremičninami na naslovu Mačkova ulica 1, 1000 Ljubljana. Vlogo lahko tudi pošljejo s priporočeno pošto na naslov Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana. Vloga je lahko prosto napisana, zavezanci pa jo lahko pridobijo tudi v vložišču na Mačkovi oziroma na spletni strani občine www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/vloge-in-obrazci/.

Odlog ali obročno plačilo za pravne osebe

Iz rebalansa letošnjega proračuna je razvidno, da na občini letos pričakujejo 63 milijonov evrov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. To je tri milijone evrov več, kot je občina sprva načrtovala. Kot pojasnjujejo pripravljalci proračuna, so dodatni trije milijoni posledica tega, da je finančna uprava na podlagi zakona o interventnih ukrepih zaradi epidemije zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč omogočila, da nadomestilo za leto 2020 plačajo v več obrokih oziroma odlog plačila nadomestila. Na Finančni upravi Republike Slovenije so razložili, da na podlagi tega zakona za odlog ali obročno plačilo lahko zaprosijo le pravne osebe oziroma osebe, ki opravljajo dejavnost. Fizičnim osebam odlog ali obročno plačilo omogoča že zakon o davčnem postopku, pod pogojem, da bi plačilo nadomestila ogrozilo življenje zavezanca ali njegove družine.

Finančna uprava je pravnim osebam z nepremičninami na območju prestolnice lani odobrila 4,18 milijona evrov odloženih plačil nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, obročnih plačil pa je odobrila 549.131 evrov. Na ljubljanskem oddelku za finance in računovodstvo pravijo, da jim »navedeni odlogi seveda predstavljajo problem pri načrtovanju prihodkov, saj odlogi plačil izdatno vplivajo na proračunsko planiranje«.

Občani in pravne osebe z nepremičninami na območju prestolnice so v lanskem letu po prvih ocenah občini vplačali 55,96 milijona evrov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kar je štiri milijone evrov manj od pričakovanj.