Poslanci so v razpravi sporazum označili za dobro rešitev. Izpostavili so, da bi scenarij brez dogovora pomenil katastrofo za državljane in podjetja na obeh straneh Rokavskega preliva. Zahtevali so, da parlamentarni nadzor ne sme biti samo ratifikacija sporazuma, ampak ga je treba temeljito pregledati. Zavzeli so se tudi za jasno vlogo parlamenta pri implementaciji in nadzoru izvajanja sporazuma v prihodnosti.

Poleg tega so poudarili pomen tesnega dialoga med evropskim in britanskim parlamentom o prihodnjih odnosih med EU in Otokom, je Evropski parlament zapisal v sporočilu za javnost. Izrazili so obžalovanje, da številni vidiki, vključno s programom Erasmus, zunanjo politiko ter varnostnim in obrambnim sodelovanjem, niso bili vključeni v pogajanja o sporazumu.

Sporazum o odnosih po brexitu, ki sta ga London in Bruselj sklenila na božični večer, je 1. januarja začel začasno veljati, ker do konca minulega leta, ko se je izteklo prehodno obdobje, ni bilo dovolj časa za izvedbo ratifikacijskega postopka v EU. Zdaj ga je treba potrditi v Evropskem parlamentu. Ta mora v skladu s postopkom potrjevanja v EU soglašati s sporazumom, da se ta lahko uveljavi. Lahko ga le sprejme ali zavrne, spreminjati pa ga ne more. Za potrditev je potrebna navadna večina evropskih poslancev.

Zadnji korak na strani EU bo še končna potrditev članic v okviru Sveta EU, ki mora biti soglasna, nacionalne ratifikacije pa niso potrebne. Začasna uporaba sporazuma je predvidena do konca februarja. Do takrat naj bi torej EU izpeljala ratifikacijski postopek, v katerem ni pričakovati težav.