Evropski komisarki za konkurenco Margrethe Vestager ter za vrednote in preglednost Vera Jourova sta poudarili, da so slovenske oblasti same pristojne za preverjanje pravil in izplačevanje državne pomoči Slovenski tiskovni agenciji (STA). Navsezadnje to brez pomoči evropske komisije počno že deset let. Tudi tokrat ne potrebujejo njene odobritve. Tako sta komisarki zapisali v odzivu na pismo STA, v katerem je slednja apelirala naj komisija slovenskim oblastem čim prej odgovori, ali je nemara financiranje STA v sklopu sedmega protikoronskega zakonskega paketa nedovoljena državna pomoč.

Urad vlade za komuniciranje (Ukom) namreč STA še zmeraj dolguje plačilo tako za opravljanje javne službe kot za tržne storitve za lanski oktober in november. Državni zbor je zato decembra lani na predlog SMC sprejel dopolnilo k sedmemu protikoronskemu paketu, ki določa, da mora Ukom v sedmih dneh po uveljavitvi zakona izplačati vse zaostale obveznosti do STA in da se, ne glede na to, ali bo za letos sklenil pogodbo s STA, financira opravljanje javne službe STA. STA denarja kljub temu ni dočakala. Na Ukom so se namreč pred izplačilom odločili počakati na uraden odgovor Evropske komisije, ali je tako plačilo nemara nedovoljena državna pomoč.

Odgovor iz evropske komisije je nedvoumen; ne samo, da to ni nedovoljena državna pomoč, temveč dodatna presoja komisije sploh ni potrebna, če znesek izplačil ne presega 15 milijonov evrov, sta zapisali komisarki. Plačilo zapadlih obveznosti se temu znesku ne bi niti približalo. STA namreč letno dobi od države približno dva milijona evrov za opravljanje javne službe, še enkrat tolikšni so njeni tržni prihodki. »V luči nujnosti financiranja slovenske oblasti lahko odobrijo pomoč brez vnaprejšnjega obveščanja komisije,« sta poudarili komisarki in zapisali, da so njuni sodelavci slovenske oblasti že opozorili na to. »Slovenija je vseskozi financirala STA ne da bi zaprosila komisijo za odobritev državne pomoči,« sta še izpostavili obe podpredsednici evropske komisije. Komisija naj bi v tem duhu po neuradnih informacijah že odgovorila tudi slovenskim oblastem in jih pozvala k umiku notifikacije v povezavi s financiranjem STA.

Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je zato poudaril, da je zavlačevanje vlade pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti do STA nedopustno. »Tudi odgovor, ki je prišel iz Evropske komisije, vladi ne daje nikakršne podlage za nadaljnje neupoštevanje zakona, ki zapoveduje plačilo zapadlih obveznosti STA,« je sporočil Zorčič. Kljub vsemu STA še čaka odgovor Ukoma, ali bodo končno poplačali zapadle obveznosti.