S protokolom, ki ima značaj pisma o nameri in so ga danes podpisali na ministrstvu za infrastrukturo, so opredeljeni nadaljnji koraki za pripravo državnega prostorskega načrta oz. aktivnosti za posodobitev obstoječe cestne povezave na 4. a razvojni osi med Cerknim in Hotavljami. Podpisani protokol obvezuje vse tri strani, da projekt pripeljejo do gradbenega dovoljenja in v doglednem času tudi do izgradnje.

Kot je ob podpisu poudaril Vrtovec, je ena od njegovih prioritet in prednostnih prizadevanj ministrstva povezati Slovenijo z dobro primarno infrastrukturo, saj so kakovostne in varne cestne povezave ključne za gospodarski razvoj in poseljenost tega dela severne Primorske in Gorenjske ter njune povezanosti z državnim središčem.

Minister je pohvalil dobro sodelovanje obeh občin in županov z ministrstvom pri aktivnem iskanju rešitve ter njuno poenotenje ob novi južni varianti, hkrati pa je tudi napovedal nekatere posege na 4. a osi v prihodnjem letu, ko naj bi izvedli posodobitev obstoječe cestne povezave, ki je prvi del trase nove ceste 4. a osi. Minister se je zavezal, da bo vodil dialog z ministrom za okolje in prostor za čimprejšnjo umestitev v prostor tistega dela ceste, ki bo novogradnja, kar pa je dolgotrajen postopek.