Predsednik vlade Janez Janša je v torek na Twitterju napovedal, da bodo operativni del policije izvzeli iz enotnega plačnega sistema in pravičneje uredili razmerja. Problem plač v policiji po njegovem mnenju ni njihova »javnost ali nejavnost«, ampak razmerje med različnimi skupinami zaposlenih v policiji. Kot je zapisal, je problematično »razmerje med mnogimi (ne vsemi), ki vedrijo v (prenapolnjenih) pisarnah z vsemi možnimi dodatki ter policisti in kriminalisti, ki delajo v težkih razmerah in tvegajo lastno zdravje za varnost vseh«.

Izstop policistov iz »neustreznega enotnega plačnega sistema« je včeraj podprl tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs, za izločitev pa se zavzemajo tudi na Policiji. Po njihovi oceni se je umeščanje policistov v enoten sistem izkazalo kot neustrezno, saj naj bi povzročilo številne anomalije v hierarhiji nazivov in položajnih oznak. Z lastnim sistemom določitve delovnih mest v sistemu kariernih razredov in nazivov, opisom del in nalog ter določanjem minimalnih pogojev za zasedbo delovnih mest ter določitvi izhodiščnega in končnega plačnega razreda, bi se po njihovem mnenju lahko v policiji uredila nova in bolj ustrezna hierarhična struktura delovnih mest.

Za izstop tudi oba policijska sindikata

Predsednik Policijskega sindikata Slovenije Rok Cvetko je povedal, da je tvite in objave na facebooku težko komentirati. Idejo, ki je jim jo je oktobra lani predstavil že državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Franc Kangler, sicer podpirajo, vendar pa menijo, da bi se bilo treba najprej dogovoriti v kakšnem obsegu in obliki bi bilo to izvedeno. »Zato je med našimi stavkovnimi zahtevami tudi zahteva, da se uredi ustrezna pravna podlaga, po kateri bi bilo mogoče sprejeti panožno kolektivno pogodbo za policiste. V sedanji poklicni kolektivni pogodbi namreč ni mogoče urejati normativnega dela,« je pojasnil Cvetko, in dodal, da bodo zdaj z zanimanjem opazovali, kako se bo vlada tega lotila.

V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) napoved predsednika vlade razumejo »kot prepoznavo ugotovitve, da je uradniški sistem v policiji naredil ogromno škode in popolnoma uničil sistem delovanja na kadrovskem področju«. »Sindikat policistov Slovenije je nastal leta 2008 ravno zaradi razočaranja velikega dela zaposlenih zaradi uvrstitve policije v plačni in javno uslužbenski sistem, ki je policiji tuje okolje, v katerem stagnira. To se na dejanski ravni kaže predvsem danes, ko imamo namesto enostavnega in hierarhično urejenega sistema, ki temelji na kompetencah, sistem, ki je primeren za službe v državni upravi, vendar pa so se vse vlade od leta 2008 naprej zaradi ohranjanja socialnega miru ureditvi tega področja izmikala, zato do nekih resnih premikov nikoli ni prišlo,« je povedal predsednik SPS Kristjan Mlekuš.

Pripravljena tudi že izhodišča za širše spremembe

Izstop policistov pa je očitno le del obsežnejše prenove plačnega sistema v javnem sektorju. Janša je namreč že lani septembra napovedal, da bodo na vladi v kratkem začeli priprave in pogajanja za izločitev »storitvenih delov javnega sektorja« iz administrativnega dela plačnega sistema. Na katere dejavnosti je s tem konkretno mislil, doslej še ni bilo pojasnjeno, v sindikatih pa ocenjujejo pa, da naj bi šlo predvsem za področje zdravstva. Da je omenjena izločitev možna, je namreč takrat potrdil tudi minister za zdravje Tomaž Gantar.

Po burnem odzivu sindikatov je minister za javno upravo Boštjan Koritnik konec oktobra zagotovil, da do sprememb v strukturi plačnega sistema ne bo prišlo brez socialnega dialoga. Dejal je, da bodo glede sprememb plačnega sistema, ki so sicer predvidene tudi v koalicijski pogodbi, naprej zbrali mnenja in poglede resorjev na to, kje zaznavajo največje težave in kako bi lahko plačni sistem izboljšali.

Na ministrstvu za javno upravo so včeraj povedali, da so prva izhodišča za spremembe plačnega sistema že pripravljena. Kot so dejali, bodo najprej z njimi seznanili vlado, takoj za tem pa tudi reprezentativne sindikate javnega sektorja

Sindikati proti razgradnji enotnega sistema

Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj pravi, da je twitter »očitno vir navdiha za trenutne reakcije, ki pa nimajo globljega razmisleka«. Za to, da bi vlada spremenila plačna razmerja v policiji po njegovih besedah ni treba razsuti enotnega sistema s 160 tisoč zaposlenimi, ampak bi se moralo s policisti v pogajalskem procesu dogovoriti za kolektivno pogodbo in drugačna plačna razmerja. Podobno nepremišljena je je po njegovi oceni tudi Janševa napoved izločitve storitvenih delov javnega sektorja.

Vodja druge pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek je povedal, da sindikati v pogajalski skupini, ki jo vodi, odločno zagovarjajo enotni plačni sistem in da ne bodo dopustili, da se ga razsuje.