V predizboru lahko sodelujejo osnovnošolci 7., 8. in 9. razreda, srednješolci ter študentje in mladi do 29. leta, ki še nimajo svojega podjetja. Ideje sprejemajo v obliki pdf ali predstavitvi ppt do 9. februarja do 12. ure preko spleta (https://popri.si/tekmovanje/). 4. Marca bo sledil ljubljanski regijski predizbor – ustne predstavitve poslovnih modelov in minimalno sprejemljivih proizvodov (MSP) oziroma prototipov. Od 15. do 19. marca bodo potekale enodnevne delavnice za izboljšavo poslovnih modelov za finaliste. 25. marca se izteče rok za oddajo izpopolnjenih poslovnih modelov in MSP, medtem ko bo nacionalno tekmovanje Popri potekalo 7. aprila.

Izbor dvanajstih finalistov

Regionalna strokovna komisija, sestavljena iz podjetnikov, startup mentorjev in pedagoških delavcev, bo med prejetimi podjetniškimi idejami v vsaki starostni kategoriji izbrala dvanajst najboljših poslovnih modelov iz vse Slovenije. Dvanajst finalistov iz vsake starostne kategorije se bo uvrstilo na nacionalno tekmovanje, ki bo potekalo 7. aprila. Takrat bodo finalisti svoje podjetniške ideje v petminutni predstavitvi (pitch) predstavili nacionalni strokovni komisiji.

Sodelovanje na tekmovanju Popri prinaša privlačne nagrade in priznanja, točke za Zoisovo štipendijo, nove veščine (ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti), svetovanje pri oblikovanju podjetniške ideje in poslovnega modela, povratno informacijo o podjetniški ideji skozi oceno strokovne komisije, izkušnjo javnega nastopanja in ne nazadnje nova poznanstva in nepozabno izkušnjo. Ekipe oziroma posamezniki, ki se na regijskem predizboru uvrstijo na prva tri mesta v vsaki starostni kategoriji, prejmejo 500 evrov za nadaljnji razvoj poslovnega modela in realizacijo oziroma izboljšanje prototipa.

Privlačne finalne nagrade

Prvo mesto v posamezni starostni kategoriji v finalu tekmovanja prinaša 2000 evrov, drugo mesto 1300 evrov in tretje mesto 700 evrov. Zmagovalni ekipi v kategoriji dijaki in študentje do 29. leta nacionalnega tekmovanja Popri bosta maja predstavljali Slovenijo na mednarodnem tekmovanju EUSAIR mladi/youth. Tekmovanje je del programa Foruma EUSAIR (Strategiji EU za Jadransko-jonsko regijo), ki mu letos predseduje Slovenija. Drugouvrščena ekipa ali posameznik v kategoriji študentje do 29. leta pa bo imel/a možnost izkoristiti šestmesečno usposabljanje v programu Erasmus za mlade podjetnike.

Več informacij na spletni strani: https://popri.si/ ali po e-pošti: sandra.piskur@tp-lj.si.