Kot sporočajo iz revije Sodobnost, kratka zgodba ne sme biti daljša od ene avtorske pole (30.000 znakov s presledki), vsak avtor pa sme na natečaju sodelovati z največ dvema besediloma. Nagrajena zgodba in še pet nominiranih besedil bo v reviji tudi objavljenih. Najkasneje do 10. marca pričakujejo zgodbe na naslovu Sodobnost, uredništvo, Stare Črnuče 2b, 1231 Ljubljana.

Esejiste pa vabijo k pisanju esejev splošne oziroma literarne narave, saj strokovnih esejev z opombami žirija pri svojem presojanju ne bo upoštevala. Besedila ne smejo biti krajša od 20.000 in ne daljša od 40.000 znakov s presledki, avtorji smejo sodelovati z največ tremi prispevki. V Sodobnosti bo objavljenih šest najboljših esejev. Besedila pričakujejo do 10. marca na KUD Sodobnost International, Suhadolčanova 64, 1231 Ljubljana.

Sicer pa razpisujejo tudi sončnico na rami, nagrado za pedagoške delavce, knjižničarje in vse tiste, ki se ukvarjajo s spodbujanjem branja med otroki in najstniki. Predloge lahko podajo ustanove, ki delujejo na področju šolstva in izobraževanja, knjižnice ter posamezniki ali kolektivi, ki vsakodnevno spremljajo delo predlaganega kandidata. To je lahko vsak, ki deluje na območju Republike Slovenije oziroma zunaj države v šolah s slovenskim učnim jezikom ali pri slovenskem dopolnilnem pouku. Prijave je treba do 1. marca poslati na KUD Sodobnost International, Suhadolčanova 64, Ljubljana. Finančna nagrada znaša v vseh treh primerih po 1000 evrov. šum