Razlog za stavko je enostranski poseg vlade v pravice, pridobljene s sporazumom o razreševanju stavkovnih zahtev, s čimer policistom odreka pravico do dveh plačnih razredov višjih plač. Zahtevajo tudi razrešitev problematike napredovanja policistov in spremembe zakona o organiziranosti in delu v policiji, s katerim bi omogočili kolektivno urejanje pravic uslužbencev. Prav tako želijo, da jih vlada, ministrstva in vodstvo policije začnejo po večmesečnem opozarjanju »sprejemati kot enakopravnega socialnega partnerja v socialnem dialogu, kot je bilo uveljavljeno v preteklih letih«. Cvetko pričakuje, da se bo stavki pridružila velika večina od 5000 članov Policijskega sindikata Slovenije. K stavki so povabili tudi Sindikat policistov Slovenije, ki pa se jim ne bo pridružil, saj med drugim menijo, da je stavkanje v trenutnih razmerah neprimerno.