V Bohinju se da videti in doživeti precej več, kot je uživanje ob Bohinjskem jezeru. A mnogi obiskovalci manj obleganih točk v njegovi bližini ne poznajo. Da bi se to spremenilo, skrbijo številni partnerji v projektu Smer TNP. V njem se turistične organizacije, občine, varuhi naravne in kulturne dediščine ter številni drugi pod okriljem Razvojne agencije Zgornje Gorenjske trudijo, da bi obiskovalce v Triglavskem narodnem parku preusmerili od najbolj obleganih točk k manj znanim, kar omogoča pristnejše doživetje parka brez stresnega spopadanja s prepolnimi parkirišči in vsesplošno gnečo, poleg razbremenitve okolja pa prinaša tudi dobrobiti za tamkajšnje prebivalce.

Infrastruktura, namenjena tudi prebivalcem

V Bohinju se tovrstnih novosti lotevajo na poseben način. Ko vzpostavljajo novo infrastrukturo, ki bo pomagala preusmerjati obiskovalce, imajo v prvi vrsti v mislih uporabnost za lokalne prebivalce, pravi Darinka Maraž Kikelj z oddelka za okolje in prostor Občine Bohinj. Tako so se lotili tudi urejanja Gorjuš, vasi na prisojnih terasah Pokljuke, kjer se je razvilo naselje iz nekdanjih pašnih planin, vaško jedro pa oblikovalo okoli gasilskega doma in stare šole.

Ob vodohranu so postavili objekt z informacijami za obiskovalce o zanimivostih v bližini, v katerem sta prostor za počitek oziroma zatočišče ob slabem vremenu in kolesarnica. Pri pitniku, ki so ga uredili ob starem vaškem vodnem koritu in postajališču, se lahko obiskovalci odžejajo, uredili pa so tudi ekološki otok, našteva Maraž-Kikljeva.

Stara šola bo dobila nove vsebine

Bodo pa neodvisno od omenjenega projekta obiskovalci po novem imeli še več razlogov, da se ustavijo v Gorjušah. Pripravljajo namreč prenovo stare šole. »Dali ji bomo nove vsebine, v njej bo delovala sirarna, uredili pa bomo tudi degustacijski center, v katerem bo mogoče pokušati in kupiti lokalne izdelke. To bo dopolnjeval še preurejen prireditveni prostor s parkirnimi in parkovnimi površinami ter igrali za otroke, ki bo na voljo tako za obiskovalce kot tamkajšnje prebivalce,« opozarja predstavnica Občine Bohinj. Naložba bo po besedah Maraž-Kikljeve pripomogla k razvoju podeželskega območja, kjer se obiskovalci doslej niso pogosto mudili, dobrobiti pa so tudi za prebivalce. »Ustvarili smo zametek priložnosti za gospodarski in turistični razvoj, ki je na teh območjih, ki se soočajo z odseljevanjem in staranjem prebivalstva, še kako pomemben,« opozarja.

Podobne učinke, kot jih pričakujejo na Gorjušah, že kaže vzpostavljena pot okoli Julijskih Alp, imenovala Alpe Adria Trail. »Iz manj znanih krajev ob poti so letos poročali o povečanem obisku,« pravi direktor Turizma Bohinj Klemen Langus. Napoveduje tudi vzpostavitev izobraževalnega sirarskega centra v gorjuški sirarni, ki bo lokalno skupnost povezal s tamkajšnjo planino, obiskovalcem pa omogočil večjo kakovost doživljanja tega območja.

Ob tem pa Majda Odar iz javnega zavoda Triglavski narodni park opozarja, da je takšno usmerjanje obiskovalcev od bolj k manj obiskanim točkam smiselno le, če imajo ustrezno infrastrukturo. Zagotoviti je treba, da povečano število obiskovalcev ne ogroža narave, hkrati pa je treba zanj pridobiti konsenz domačinov.