Kot je povedal predstavnik Civilne pobude Franc Vukajč, so po odločitvi občinskega sveta v petih dnevih znova zbrali podpise pod že tretjo pobudo, da župan Roman Leljak začne postopke za razpis referenduma o preimenovanju ceste, ter pobudo ustavnemu sodišču, da zadrži izvajanje odloka, s katerim je občinski svet 29. decembra preimenoval omenjeno cesto. Obe pobudi so že vročili.

Po Vukajčevih besedah županu očitajo kršitve zakona o preimenovanju ulic, češ da je onemogočal tako prvi kot drugi referendum, čeprav ga je sam predlagal občinskemu svetu, potem pa so ga na seji preklical in hkrati sprejeli odlok o preimenovanju Titove ceste. Zamerijo pa mu tudi, da se o spremembi ni posvetoval z njenimi prebivalci. Predlog župana za preimenovanje ulice je sicer podprlo devet svetnikov, štirje so bili proti, eden se je vzdržal.

Vseh štirinajst navzočih svetnikov pa je pred tem potrdilo preklic akta o razpisu svetovalnega referenduma, na katerem bi občani odločali o šestih vprašanjih  preimenovanju Titove ceste, zmanjšanju števila svetnikov v občini na 13, spremembi zagotavljanja javne službe oskrbe s pitno vodo, gradnji javnega kopališča v Radencih, priključitvi zasebnih vodovodov v občini na javno omrežje in gradnji nove vežice na pokopališču na Kapeli.

Leljak je za pobudo, da Cesta osamosvojitve Slovenije ostane Titova cesta, zapisal, da mu je žal za takšne aktivnosti. Ob tem upa, da bo razplet končan letos, sicer stanovalci ne bodo dobili vrnjenih stroškov za zamenjavo dokumentov, ker jih v proračunu za prihodnje leto ni, je še dodal. Enaintridesetega decembra je bila tabla z imenom Cesta osamosvojitve Slovenije že postavljena, čez dva dneva pa je napis nekdo prebarval. Leljak je na družbenem omrežju zapisal, da za tem dejanjem stoji civilna pobuda, vendar je Vukajč to zanikal in zaradi izjave Leljaku napovedal tožbo.