Medtem ko so lahko ljubljanski mestni svetniki na decembrski seji mestnega sveta prek informacijsko-komunikacijske tehnologije sodelovali tudi na daljavo, svetniki v četrtnih skupnostih te možnosti še nimajo. »Sem član sveta četrtne skupnosti Center. Že drugič sem predsednico sveta obvestil, da se seje ne bom udeležil, ker spadam v rizično skupino starejših od 70 let in ne morem biti skupaj s sedemnajstimi člani v sejni sobi, veliki približno 100 kvadratnih metrov,« je opozoril četrtni svetnik Goran Iskrić.

Predsednico četrtne skupnosti Matejo Špan je prosil, naj mu omogoči sodelovanje na seji prek aplikacije zoom. Ker njegova prošnja ni bila uslišana, se je obrnil še na Mestno občino Ljubljana. Španova je pojasnila, da izvedba sej na daljavo doslej ni bila mogoča, ker niso imeli primerne opreme. »Služba za lokalno samoupravo mestne uprave Mestne občine Ljubljana, ki četrtnim skupnostim zagotavlja tehnične, prostorske in strokovne pogoje za delovanje, je že v postopku za vzpostavitev oziroma nakup/najem informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki bo zagotavljala izvedbo sej v vseh četrtnih skupnostih,« je Španova povedala, da postopki za vzpostavitev sej na daljavo potekajo. Podobeno so sporočili iz službe za lokalno samoupravo, ki jo vodi Vojko Grünfeld. Tam so poudarili, da morajo vsem četrtnim skupnostim zagotoviti enake pogoje za delovanje.

Seje potekajo na varen način

Medtem ko čakajo na primerno tehnološko opremo, po besedah predsednice sveta četrtne skupnosti Center seje vseeno potekajo na varen način. Seje so od začetka epidemije »iz sejne sobe na Štefanovi 9 prestavljene v veliko dvorano na Štefanovi 11, ki je dovolj velika, da je zagotovljena razdalja dveh metrov med udeleženci. Pred vstopom sta obvezna razkuževanje rok in uporaba mask. Prostor se redno zrači. Menimo, da ob upoštevanju vseh navedenih ukrepov zdravje svetnikov ni ogroženo,« je prepričana Španova. Iskrić pa je poudaril, da si želi čimprejšnjega sodelovanja na daljavo, saj sicer na sejah ne more zastopati volilcev, ki so mu podelili mesto v svetu četrtne skupnosti.

V službi za lokalno samoupravo zagotavljajo, da od pomladi, ko se je začela epidemija, vsem četrtnim skupnostim zagotavljajo prostore za izvedbo sej, v katerih lahko člani sveta med seboj ohranjajo dva metra razdalje.

Tudi nekateri drugi predsedniki četrtnih skupnosti in četrtni svetniki so povpraševali oziroma prosili za zagotovitev tehnologije, ki bi jim omogočila sestajanje na daljavo, so potrdili v službi za lokalno samoupravo. »Pojasnila glede možnosti izvedbe sej na daljavo v četrtnih skupnostih so prejeli vsi predsedniki svetov četrtnih skupnosti na skupnem sestanku, ki je bil konec decembra 2020,« so povedali na občini.

Zanimanje za možnost izvedbe sej sveta četrtne skupnosti na daljavo v času epidemije ni presenetljivo, če upoštevamo, da veliko izvoljenih članov v njih sodi v rizično skupino starejših občanov. Precej članov svetov četrtnih skupnosti, ki štejejo od 13 do 17 ljudi, je namreč starejših od 60 let. V četrtnih skupnostih Črnuče, Dravlje, Polje, Rudnik, Trnovo in Vič je na primer polovica ali več članov posameznih svetov starejših od 60 let.