V primestnih naseljih novomeške občine je Komunala Novo mesto lansko poletje namestila petnajst zbiralnikov za odpadno jedilno olje. Gre za z evropskimi sredstvi podprt projekt, vreden 105.000 evrov. Ker pa s tem niso v zadostni meri pokrili celotnega območja, se je komunala skupaj z občinami, ki jih pokriva, dogovorila, da nakupi še dodatnih sedemnajst zbiralnikov, namenjenih za urbana območja novomeške in tudi drugih občin. Nekaj so jih že postavili, preostale naj bi v mesecu ali dveh, pojasnjuje vodja sektorja splošne komunale Simon Štukelj.

Doslej je novomeška komunala zbirne posode izpraznila le enkrat, nabralo se je okoli 2000 kilogramov olja. »Sicer je nekaj lokacij, kjer je treba tudi vmes izprazniti vsebino, smo pa že v dogovoru s prevzemnikom, da vzpostavimo redno periodično praznjenje in čiščenje zbirnih posod na dva meseca.« Izbrani prevzemnik je podjetje Ok!Olje s Koroškega, njegov glavni produkt so raznovrstne sveče.

Na novomeški komunali so z odzivom občanov na območjih, kjer so zabojnike postavili lansko poletje, zelo zadovoljni. »Največja bojazen je bila, da bi se med odpadno jedilno olje mešalo tudi sintetično motorno ali drugo olje, saj bi bila na tak način celotna vsebina zbranega olja neuporabna oziroma bi imeli namesto iztržka celo strošek. K sreči ni prišlo do takšnih ravnanj, kar tudi potrjuje, da postajamo vse bolj ozaveščena in okoljsko odgovorna družba,« pravi Štukelj. Ob tem dodaja, da je zlivanje jedilnega olja v odtoke najslabša možna rešitev, saj lahko povzroči nalaganje oblog v odtokih in posledično zamašitve pa tudi zelo moteče reakcije v procesu čiščenja odpadnih vod.

Zbiralnice tudi v Posavju

Tudi v posavskih občinah in komunalnih podjetjih, ki so se zbiranja olja leta 2019 lotili s skupnim projektom Olje nekoliko drugače pod vodstvom Komunale Sevnica in v okviru projekta postavili 35 zbiralnikov, pravijo, da so se občani lepo navadili na rumene zbiralnike. V Brežicah, kjer so prve postavili že leta 2018, celo pravijo, da se ne zgodi, da bi kateri ostal prazen. »Prav tako nam uporabniki takoj sporočijo, če opazijo, da je katera posoda že bolj polna,« pravi Bojana Zevnik s Komunale Brežice.

Leta 2018 so izvedli široko akcijo zbiranja odpadnega olja in ozaveščanja skupaj z osnovnimi šolami. Vsi učenci so dobili zbirne gospodinjske posodice, razredi so tekmovali med seboj, k zbiranju so aktivirali širše družine, prijatelje, sosede. V enem mesecu so tako zbrali neverjetnih 4000 litrov olja. »Omenjena akcija je pripomogla, da od takrat vsako leto ločeno zberemo več odpadnega olja, poleti nekoliko več, pozimi malo manj,« dodaja Zevnikova. Lani so do konca novembra zbrali 4644 litrov olja, kar je v primerjavi s preteklimi leti, ko zbiranje še ni bilo organizirano na tak način, zelo spodbudno. Leta 2017, denimo, so zbrali 1476 litrov, v letu 2014 pa komaj 73 litrov. »Niti predstavljati si ne želimo, kje vse je odpadno olje, ki ni bilo oddano v zbirnem centru, končalo v preteklosti,« pravijo na Komunali Brežice.

Dvestolitrske zbiralnike praznijo po potrebi, približno trikrat na leto. Zbrano olje prevzame pooblaščeni prevzemnik, ki poskrbi za predelavo v biogorivo. Pred zbiranjem v uličnih zbiralnikih – teh je v Brežicah in okoliških naseljih trenutno dvanajst, v kratkem bodo postavili še trinajstega v Artičah – so občani jedilno olje oddajali v Zbirnem centru Boršt, kjer ga lahko še vedno oddajo. V prihodnje želijo namestiti zbiralnike še na preostalih »nepokritih« območjih, denimo v Novi vasi pri Mokricah in Veliki Dolini.

Organiziranega zbiranja odpadnega jedilnega olja se lotevajo tudi v Kočevju, kjer je tamkajšnja komunala v decembru začela pripravljati platoje in nameščati zbiralnike. V okviru projekta Ena kapljica lahko reši svet, vrednega nekaj več kot 105.000 evrov in podprtega z denarjem Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, naj bi zbiralnike namestili na 37 lokacijah ekoloških otokov po mestu. Tako želijo doseči čim večji krog občanov, saj so ti doslej lahko odpadna olja in maščobe odlagali le na zbirnem centru v Mozlju, mnogi pa so jih zlivali v odtoke, greznice ali kompostnike.