Direkcija za infrastrukturo je zadnji dan minulega leta objavila javno naročilo za inženirske storitve pri gradnji novega mostu čez Savo v sklopu bodoče vzhodne brežiške obvoznice. Razpis je odprt do 19. februarja. Izvajalec inženirskih storitev bo spremljal celoten projekt, od pridobivanja dokumentacije do zaključka gradnje in pridobitve uporabnega dovoljenja. Sedanji razpis sicer še ne pomeni začetka gradnje, je pa to za občino vendarle zelo pomemben prvi korak k bodočemu mostu in daje upanje na čimprejšnjo izgradnjo.

Most bo dolg 487 metrov in bo najdaljši most čez Savo, pravijo na občini. Je del poldrugi kilometer dolgega odseka bodoče obvoznice, ki bo potekal od krožišča pri avtocestnem priključku na Čatežu ob Savi do križišča za Dobovo. Naložba je ocenjena na 18 milijonov evrov, glavnino denarja naj bi zagotovila država, manjši del za nekatere ureditve pa občina. Ob gradnji novega mostu bodo uredili še dve krožišči, dva para avtobusnih postajališč, večnamenske poti, vodovod, cestno razsvetljavo, zaščitili in prestavili bodo telekomunikacijske in druge vode, poskrbeli za krajinsko ureditev.

Čaka jih še veliko naporov

Kot poudarja župan Brežic Ivan Molan, gradnja novega mostu pomeni izpolnitev zaveze države do občine na podlagi protokola o ureditvi medsebojnih razmerij pri gradnji obvoznice iz leta 2008 ter na podlagi dodatkov k protokolu, podpisanih v letih 2012 in 2017, po katerih naj bi država začela graditi brežiško obvoznico z mostom pred ali vsaj sočasno z gradnjo hidroelektrarne Mokrice, ki je bila takrat načrtovana za leto 2019. »Zavedamo se, da je to šele prvi korak in da bo potrebnih še veliko naporov za uresničitev projekta, med drugim tudi zagotoviti sredstva, saj gre vendarle za zelo veliko naložbo. Upam, da se bo gradnja mostu kmalu začela in zaključila v letu 2025,« je dejal Molan.

V Brežicah novi most potrebujejo tudi za zagotavljanje nemotene povezave obeh bregov reke Save, za izboljšanje prometne povezave v smeri Maribora oziroma Bizeljskega, za razbremenitev mesta ter širitev mesta na vzhod. V okviru prve etape bodo zgradili tudi navezovalne ceste do križišč na vsaki strani Save. V skladu z dodatkom k protokolu iz leta 2017 po izgradnji novega mostu sledi obnova prometno močno obremenjenega mostu čez Savo na Čatežu, zgrajenega leta 1972, ki naj bi po obnovi prešel v upravljanje občine Brežice.

Kdaj se bodo Brežičani zapeljali po celotni, skoraj pet kilometrov dolgi obvoznici, pa za zdaj ne upa napovedati nihče. Potekala bo od trgovskega središča Intermarket, kjer naj bi se nanjo navezala bodoča nova povezava Krško–Brežice, nato severno od železnice do Bukoška, kjer preide na južno stran železnice in se nadaljuje čez novi most do obstoječega avtocestnega priključka na Čatežu.