Na Škofljici so sprejeli proračun za prihodnji dve leti. Letos načrtuje občina 12,1 milijona evrov prihodkov in 13,8 milijona odhodkov, od tega 5,3 milijona investicijskih odhodkov, prihodnje leto pa 10,7 milijona prihodkov in skoraj 12 milijonov odhodkov, od tega 3,7 milijona investicijskih odhodkov. Župan Ivan Jordan je napovedal, da bo kmalu, verjetno že marca, sledil rebalans. Sam ni pisal proračuna, ker je zaradi zahtevnejše oblike poteka okužbe z novim koronavirusom dlje časa bolniško odsoten. Pravi, da so proračun sprejeli predvsem zato, da lahko dokončajo zadnjo, tretjo fazo gradnje osnovne šole na Lavrici, in da bodo rebalans izpeljali, ko bo dokončno okreval.

V zadnjih letih so zaradi množičnega priseljevanja največ denarja namenili prav za gradnjo šol in vrtcev, v naslednjih letih pa bodo po županovih besedah na vrsto prišle investicije v vodovod in kanalizacijo, kar bosta poleg dokončanja gradnje podružnične šole na Lavrici prioriteti letos in prihodnje leto. »Bistveno je, da končamo tretjo fazo gradnje šole na Lavrici, kar bo stalo 2,2 milijona evrov. Računam, da bodo dela končana konec februarja,« je povedal Ivan Jordan. V zadnji fazi urejajo dva šolska oddelka, delavnico za tehnični pouk, delavnico za hišnika, zobozdravstveno ambulanto, večjo in manjšo telovadnico, plesno dvorano, garderobe…

Knjižnica je zaprta

Potem ko je občina uredila kanalizacijo v treh ulicah na Pijavi Gorici, želijo nadaljevati gradnjo in obnovo komunalne infrastrukture. Do konca prihodnjega leta nameravajo urediti vodovod v Gorenjem Blatu, da bodo vse hiše priključene na javno vodovodno omrežje. Za ta namen je v obeh proračunih skupaj namenjenih slabih 160.000 evrov.

Župan pravi, da je denarja dovolj za pridobitev dokumentacije in začetek gradnje oziroma obnove vodovoda v Gorenjem Blatu, kjer imajo dva kraka, eden vodi proti Ljubljani, drugi pa proti Pijavi Gorici. Za enega morajo še pridobiti gradbeno dovoljenje, drugi bo obnovljen iz amortizacijskih sredstev. Nekoč v prihodnosti nameravajo urediti tudi vso manjkajočo kanalizacijo v občini, za kar bi potrebovali okoli 21 milijonov evrov. Tega denarja nimajo, prav tako kot ne za gradnjo čistilne naprave na Pijavi Gorici. Jordan računa, da se bodo lahko prijavili na razpise za evropska sredstva, ki bodo namenjena okrevanju po virusni krizi. Kot pravi župan, občino kmalu čaka tudi odločitev, ali bodo šli v gradnjo nove knjižnice, ker knjižnica Škofljica zdaj ne deluje. »Ker najemodajalec ni uredil ustreznih papirjev za obratovanje knjižnice, jo je inšpekcija zaprla,« je dejal in dodal, da si občanke in občani Škofljice zdaj knjige lahko izposojajo na Rakovniku.