Časnik Delo je objavil povzetek osnutka poročila računskega sodišča o nabavi zaščitne opreme. Ali ta odraža ugotovitve računskega sodišča?

Gre za enostransko interpretacijo osnutka revizijskega poročila in za zelo eklatantno kršitev zaupnosti. Zapis nikakor ne pokaže poročila v celotni luči. Razkritij, na podlagi katerih smo naznanili nekaj sumov storitve kaznivih dejanj, v tem prikazu praktično ni. Zelo sem tudi razočaran, ker ni prišlo do razkritja osnutka v celoti, če je že prišlo do kršitve zaupnosti. Tako bi si državljani lahko ustvarili vtis, kaj se je z nabavo res dogajalo. V nekoliko čudno luč se postavlja tudi bivše odgovorne osebe, na primer bivšega ministra za zdravje, ki se o osnutku revizijskega poročila sploh še niso imele možnosti izraziti.

Kdo pa je že prejel poročilo in ga je torej lahko posredoval mediju?

To je lahko storil – če je bil osnutek mediju sploh predočen v celoti – le kdo od revidirancev, torej eden od treh ministrov (za gospodarstvo, zdravstvo ali obrambo, op. p.), predsednik vlade, predstojnik zavoda za blagovne rezerve oziroma kdo od njihovih uslužbencev. Bivše odgovorne osebe bodo dobile predlog revizijskega poročila, na katerega bodo lahko vložile ugovor. Postopek bo potekal precej hitro, zato me čudi, kje je interes, da je o tem revizijskem poročilu toliko enostranskih interpretacij. Gre za neko specifično, zelo zahtevno igro prestolov, ki se lomi tudi na plečih računskega sodišča, zaradi česar ne morem biti navdušen.

Ni dvoma, da je šlo za precej dobro načrtovano akcijo. Gre za svojevrsten povzetek, za katerega kot predsednik računskega sodišča ali kot vrhovni državni revizor nikoli ne bi dopustil, da se mu reče povzetek revizijskega poročila. Gre torej za precej neposrečeno, verjetno pa zelo dobro orkestrirano intervencijo.

Bo računsko sodišče kakor koli ukrepalo?

Kolikor je v naši moči, bomo poskušali ugotoviti, kako je prišlo do kršitve zaupnosti, morda pa bomo zadevo celo naznanili pristojnim organom. Svoje delo moramo zaščititi, prav tako pa tudi bivše odgovorne osebe. Ne glede na to, kdo so. Praksa, da bi revidiranci javnosti ali privilegiranemu delu javnosti sporočali zapise v osnutkih poročil, je za naše delo zelo nevarna. To se nam je v preteklosti sem in tja že dogajalo na kakšni od lokalnih ravni, kjer je toliko akterjev, da imajo zelo različne interese.

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek se je na objavo povzetka osnutka že odzval v slogu, da je zdaj jasno, da ni delal nič narobe in da je učinkovito reševal slovensko zdravstvo.

Takšna posploševanja so nedostojna. Veselim se dneva, ko bodo lahko državljani brez interpretacij, brez svetovalcev različnih ministrov, brez spinov in brez političnih konotacij odprli ta dokument, ga prebrali od prve do zadnje črke, si ogledali številke in si mirno ustvarili svoje mnenje. Računsko sodišče je v svojem revizijskem poročilu izjemnim okoliščinam namenilo posebno pozornost. Tudi v izjemnih okoliščinah pa je treba zagotavljati enakopravno obravnavo in smotrnost poslovanja. O tem v povzetku, ki je objavljen v enem od slovenskih časopisov, ni zapisano nič.

Kdaj pa bomo državljani lahko prebrali končno poročilo računskega sodišča o nabavi zaščitne opreme?

Revidiranci bodo zdaj dali svoje pripombe in se udeležili razčiščevalnih sestankov. Računam, da lahko končno poročilo po najboljšem scenariju dobimo sredi februarja oziroma vsaj v februarju. Izgubili ne bomo niti dneva.