V občini Dobrova - Polhov Gradec bodo sprejeli proračuna za leti 2021 in 2022, ki je tudi zadnje v tem mandatu. Proračuna bosta v javni razpravi do 14. januarja, največ investicij pa se obeta v center Emila Adamiča, ceste in obnovo vodovodnega omrežja. V proračunu je predvideno, da bo imela občina letos 10,2 milijona prihodkov in 12,9 milijona odhodkov, od tega bo 5,2 milijona investicijskih odhodkov, prihodnje leto pa 8,6 milijona evrov prihodkov in 12,7 milijona odhodkov, od tega 5,6 milijona investicijskih odhodkov. Prihodkov bo letos nekaj več, ker namerava občina na Šujici prodati večje zemljišče, za katero bodo sprejeli podrobni prostorski načrt za gradnjo stanovanj.

Župan Franc Setnikar pravi, da je odhodkov več kot prihodkov predvsem zaradi zamika gradnje prizidka k osnovni šoli in odpravljanja posledic plazov. Občina se bo letos zadolžila za 1,6 milijona evrov, prihodnje leto za 2,8 milijona, večina kredita pa bo šla za gradnjo centra Emila Adamiča na Dobrovi, kjer bodo prostore dobili občinska uprava, lekarna, zdravstveni dom, knjižnica in kulturna dvorana. Letos nameravajo izdelati projektno dokumentacijo, pridobiti pravico za gradnjo in začeti pripravljalna dela, za kar je predvidenih skoraj 850.000 evrov. Center bodo gradili prihodnje leto, za ta namen so v proračunu rezervirali 2,3 milijona evrov.

Čas načenja vodovod

Nekaj kredita bo šlo tudi za obnovo cest. Za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest bodo letos, če bosta proračuna sprejeta, namenili 2,2 milijona evrov, prihodnje leto pa 2,3 milijona. Obnovili bodo nekatere ceste v naseljih, med njimi so tudi makadamske. Setnikar pravi, da s tem še zdaleč ne bodo urejene vse lokalne ceste. Pravi, da bi za to potrebovali kakšnih 15 milijonov evrov. »Če bi želeli obnoviti še cesto Dobrova–Horjul, bi morali dodati še pet ali šest milijonov,« je dejal in pojasnil, da je od 270 kilometrov cest v občini 70 kilometrov cest še vedno makadamskih.

Precej dela jih čaka tudi z obnavljanjem vodovodov. Za rekonstrukcijo in ureditev vodovodov bo predvidoma letos namenjenih 172.000 evrov, prihodnje leto pa 240.000 evrov. »Vodovodi so stari, tudi po 40, 50 ali 60 let, in na določenih delih potrebujejo obnovo. Računalniško jih spremljamo in lahko takoj ukrepamo, če se kaj zgodi. Morali bomo zamenjati nekatere črpalke in na določenih odsekih cevi. Gre za dela, ki so nujna za normalno delovanje sistema oskrbe z vodo,« je dejal župan. Do konca mandata v občini Dobrova - Polhov Gradec načrtujejo še širjenje kanalizacijskega omrežja, kajti precej hiš je še vedno brez priklopa na javno kanalizacijo.