Četrtna skupnost Šmarna gora je krajane obvestila, da se s tem tednom v ulicah v Šmartnem začenja dolgo pričakovana gradnja manjkajočega kanalizacijskega omrežja. Gradnja bo potekala najprej na Šmarnogorski poti, v Ulici Jožeta Štruklja, Gustinčičevi ulici in na Pšatniku. Kako natančno bo potekala gradnja kanalizacije, bo odvisno od vremena in dogovorov na terenu. Trajala naj bi 11 mesecev.

Velja poudariti, gradnja fekalne kanalizacije na območju te četrtne skupnosti je del velikega okoljskega projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ga izdatno finančno podpira evropski kohezijski sklad. Sočasno s fekalno kanalizacijo bo Mestna občina Ljubljana na zaradi gradnje kanalizacije prekopanih območjih uredila še preostalo bodisi manjkajočo bodisi prenove potrebno infrastrukturo. Na mnogih območjih si tako poleg nove komunalne infrastrukture obetajo tudi na novo asfaltirana cestišča, javno razsvetljavo in površine za pešce.

Občina je v preteklosti tovrstne projekte začela z javno predstavitvijo poteka gradnje. Tokrat javne predstavitve za občane ne more pripraviti zaradi ukrepov za zajezitev oziroma preprečitev širjenja bolezni covid-19, je v dopisu občanom pojasnil vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet David Polutnik. Javno predstavitev naj bi organizirali takoj, ko bodo to omogočale razmere. Do takrat lahko občani splošna vprašanja o projektu naslovijo na elektronski naslov obmocje21.smartno@ljubljana.si, svetujejo na četrtni skupnosti in občinskem oddelku.

Komunalni prispevek le za kanalizacijo

Morebitna vprašanja glede komunalnih priključkov morajo nasloviti na javno podjetje Voka Snaga. Kar zadeva komunalni prispevek, pa četrtna skupnost občanom svetuje, naj počakajo na obvestilo občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, ki bo pripravil izračun komunalnega prispevka. Iz javno dostopnega dopisa oddelka za ravnanje z nepremičninami je razvidno, da bodo zavezanci imeli možnost predložiti dokazila, na podlagi katerih jim bodo na občini glede na velikost parcele in objekta odmerili ustrezen komunalni prispevek. »Ker bo z novogradnjo javne kanalizacije zagotovljeno izboljšanje obstoječe komunalne opremljenosti, bodo lastniki morali plačati komunalni prispevek samo za kanalizacijo. Preostala komunalna oprema, kot so ceste, javna razsvetljava, vodovod, pa predstavlja obstoječo komunalno opremo, zato ne bo zaračunana, ker so lastniki za to že plačali komunalni prispevek v preteklosti, pred izdajo gradbenega dovoljenja za obstoječi objekt. Seveda navedeno ne velja za tiste, ki še niso pridobili gradbenega dovoljenja,« so na oddelku za ravnanje z nepremičninami pojasnili v dopisu, ki ga je četrtna skupnost objavila na svoji facebook strani.

Poleg omenjenih ulic v Šmartnem naj bi kmalu gradnja kanalizacije stekla tudi v več kot desetih ulicah na območju Tacna, opozarjajo na četrtni skupnosti. Ker bo zaradi vseh teh gradenj potrebna popolna ali vsaj delna zapora ulic, bodo občani morali biti precej potrpežljivi, saj na četrtni skupnosti poudarjajo, da izpeljava teh projektov brez cestnih zapor ni mogoča.