Konec decembra je bilo na zavodu za zaposlovanje registriranih 87.283 iskalcev zaposlitve, kar je 3144 oseb ali 3,7 odstotka več kot novembra. V primerjavi z decembrom 2019 je bila brezposelnost večja za 11.991 oseb ali za 15,9 odstotka. Na novo se je decembra pri zavodu prijavilo 7735 brezposelnih, 5,2 odstotka več kot mesec prej, zaposlilo pa se jih je 2913. V povprečju so bile lani brezposelne 85.003 osebe, kar je za 14,6 odstotkov več kot leta 2019.

Decembra bistveno manj novih zaposlitev

Med novoprijavljenimi je bilo 4237 brezposelnih, ki jim je ob koncu leta prenehala zaposlitev za določen čas. Njihovo število se je v primerjavi z mesecem prej povečalo za 31 odstotkov. Poleg njih je decembra na zavodu pristalo še 518 iskalcev prve zaposlitve, 71 brezposelnih zaradi stečajev in 1985 presežnih delavcev.

Od 4591 brezposelnih oseb, ki jih je decembra zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 2913 oseb, kar je 36,5 odstotka manj kot novembra in 9,3 odstotka manj kot decembra 2019. Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, prodajalcev, drugih delavcev za preprosta dela, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, natakarjev, komercialnih zastopnikov za prodajo, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov v uradih, hotelih in drugih ustanovah, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil ter ekonomistov.

Brezposelnost najbolj porasla v Kopru in na Ptuju

V celotnem lanskem letu se je na zavodu na novo prijavilo 98.244 brezposelnih oseb, kar je 31,3 odstotka več kot leta 2019. Največ se jih je prijavilo zaradi izgube zaposlitve za določen čas, in sicer 46.205. Prijavilo se je še 9707 iskalcev prve zaposlitve ter 27.478 presežnih delavcev in stečajnikov, katerih je bilo kar 145,6 odstotka več kot leto prej. Več brezposelnih kot leta 2019 se je lani tudi zaposlilo. Iz evidence se je odjavilo skupaj 86.253 brezposelnih oseb, od teh 64.404 zaradi zaposlitve, kar je 14,5 odstotka več kot leta 2019.

Decembra se je brezposelnost povečala v vseh območnih službah zavoda, najbolj na področju Murske Sobote, za 6,3 odstotka. Za več kot pet odstotkov se je zvišala še v Celju, Mariboru in Sevnici. Najmanj novih brezposelnih so našteli v Ljubljani, in sicer 2.1 odstotka. V celotnem lanskem letu je število brezposelnih najbolj poraslo v Kopru (za 28,6 odstotka) in na Ptuju (za 27,6 odstotka). Edina območna služba zavoda, ki je imela decembra manj brezposelnih kot pred enim letom, je bila murskosoboška (za tri odstotke manj), ki pa kljub temu beleži najvišjo stopnjo brezposelnosti.

Največja rast brezposelnosti med srednje izobraženimi

Brezposelnost se je v lanskem letu bolj povečala med ženskami, in sicer za 18.7 odstotka. Število dolgotrajno brezposelnih, ki so na zavodu dlje kot leto dni, se je zvišalo za sedem odstotkov, njihov delež na zavodu pa je z lanskih 49 upadel na 45 odstotkov.

Med starostnimi skupinami je lani najbolj, za skoraj 24 odstotkov, porasla brezposelnost med osebami, starimi od 30 do 39 let, za malenkost manj se je povečala med starimi od 40 do 49 let. Brezposelnost mladih, v starosti od 15 do 29 let, je bila višja za 20,9 odstotka. Najmanj se je število brezposelnih povečalo med starejšimi od 50 let, za 5,3 odstotka, njihov delež med vsemi prijavljenimi na zavodu pa je padel z 39 na 35,4 odstotka.

Največji porast brezposelnosti je bil lani zabeležen med osebami s srednjo izobrazbo (za 21,1 odstotka), katerim sledijo terciarno izobraženi s 16,4-odstotno rastjo. Čeprav se je število brezposelnih z največ osnovnošolsko izobrazbo povečalo »le« za 12,4 odstotka, pa ostaja ta izobrazbena skupina s skoraj tretjinskim deležem še naprej najbolj številčna.

Manj prostih delovnih mest

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja predelovalnih dejavnosti, zdravstva in socialnega varstva, gradbeništva ter drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, so decembra zavodu sporočili 6869 prostih delovnih mest. To je 15,3 odstotka manj kot novembra in tudi 22,7 odstotka manj kot decembra 2019.

Največ prostih delovnih mest (447) je bilo decembra razpisanih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih. Sledijo vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah, strokovnjaki za zdravstveno nego, strokovni sodelavci za zdravstveno nego, varnostniki, sestavljavci električne in elektronske opreme, čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki, varilci ter strokovnjaki za oblikovanje, izvajanje in nadzor politik, programov in ukrepov. V celotnem lanskem letu so na zavodu prejeli prijave za skupaj 114.671 prostih delovnih mest, kar je 22,5 odstotka manj kot leto prej.