Koler in Medica sporazumno odstopata kot člana uprave in zapuščata Slovenski državni holding (SDH) z 31. januarjem, začasni predsednik uprave v času prodaje tega deleža, sicer član nadzornega sveta Igor Kržan, pa je z mesta člana nadzornega sveta odstopil z današnjim dnem, so sporočili iz SDH.

Nadzorni svet SDH bo z namenom zagotavljanja stabilnosti poslovanja SDH pristopil k pripravi predloga za sodno imenovanje sedanje svetovalke uprave Vanesse Grmek za članico uprave do popolnitve uprave, ki jo od 7. oktobra 2020 vodi Janez Žlak, so napovedali.

Nadzorni svet SDH je ugotovil, da so v družbi SDH potrebni še dodatni ukrepi, usmerjeni v zagotavljanje strokovnosti ter odpravljanja tveganj na področju razpolaganja s kapitalskimi naložbami. Upravo je seznanil, da pri vodenju postopka prodaje manjšinskega deleža države ni bila zagotovljena največja mogoča dolžna skrbnost za zagotovitev pravilnosti postopkov in največjega mogočega ekonomskega interesa za državo.

»Nadzorni svet ugotavlja, da bi pri vrednotenju SDH lahko izkazal višjo stopnjo skrbnosti in pridobil dodatne informacije o poslovanju Bia Separations, ki bi utemeljevale višjo pričakovano kupnino za delež države v postopku prodaje. V zvezi s tem na SDH poteka interni postopek ugotavljanja morebitnih napak v delu strokovnih služb ter priprava načrta prenove sistema politike razpolaganja in vrednotenja naložb,« so zapisali.

Uprava SDH bo po preučitvi okoliščin primera sprejela ustrezne ukrepe, ki se nanašajo na odpravo pomanjkljivosti in odstopanj od ustaljenih standardov za izvedbo postopkov razpolaganja. Ti ukrepi bodo prispevali k boljšemu upravljanju tovrstnih tveganj in preprečevanju podobnih ravnanj v prihodnosti.